Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nej till kärnkraft i Kristinestadsnämnd

Det blev tre gånger nej till kärnkraft i tekniska nämnden i Kristinestad. Förslaget till stadens utlåtandet till Österbottens förbund gällde frågan om uppgörandet av en etapplan för kärnkraftsbygge. Detta utlåtande ledde till tre omröstningar.
Staden säger nej till delfrågan om kommunen är beredd att bygga ett kärnkraftverk på sitt område. Staden har inga lämpliga områden. Samma nej blev det också på frågan om kommunen har behov av en etapplan inom ramen för landskapsplanen för att möjliggöra kärnkraftsbygge.
Rösterna i bägge omröstningar föll 5-5 varvid ordförandens röst avgjorde.
Nej svarade ledamöterna Britt-Mari Teir, Håkan Andtfolk, Bror Eriksson och Patrik Ragnäs, Per-Erik Englund. Ordförande Englunds röst var avgörande.
Lika många svarade ja - ledamöterna Tarja Boström, Timo Latva, Mauri Korpi, Tarja Nevala och Paavo Rantala.
Gun-Kristin Nordström avstod från att rösta.
På den sista frågan vann nej sidan med rösterna 7-4. Här gällde frågan om staden har utrett eventuella lokaliseringsplatser för ett kärnkraftverk. Nej, staden har inte gjort sådana men Fennovoima har inlett MKB-processen.
Stadsstyrelsen behandlar stadens utlåtande till Österbottens förbund den 5 juni. Stadsfullmäktige tar sig an frågan den 16 juni.

(Av Österbotten)