Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestads direktör går mot nämnd

Stadsdirektör Riitta El Nemr i Kristinestad frångår tekniska nämndens beslut i sin beredning till stadsstyrelsen då det gäller frågan om behovet av en etapplandskapsplan för ett känrkraftverk.

El Nemr föreslår att staden ska återkomma till frågan som Österbottens Förbund ställt efter att miljökonsekvensbedömningen gett svar på frågan om området i Skaftung är lämpligt för kärnkraftverk eller inte. Först därefter visar det sig om det finns behov av reservering i landskapsplanen, enligt stadsdirektören.

Tekniska nämnden ansåg i tisdags att det inte fanns behov av reservering, det beslutet kom till efter en jämn omröstning i nämnden.
Stadsstyrelsen behandlar planeringsfrågan på torsdag nästa vecka.
(Av Österbotten)