Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lappträsket mår bättre

Lappträsket mår idag bättre än på flera år. Det omfattande vårdfisket och övriga åtgärderna som man tagit till för att åtgärda syrebristen i träsket har varit lyckade. Det framgår av den rapport som miljöplanerare Pekka Paavilainen har gjort på uppdrag av Lappträsk kommun.

Enligt utvecklingschef Antti Vaittinen i Lappträsk och Liljdendal märker man klart av det förbättrade läget, bland annat genom att fiskarna mår bättre och att andelen mörtfisk nu är mindre än tidigare.

Av åtgärderna som minskar eutrofieringen i träsket har vårdfisket konstaterats vara det mest användbara. Också muddring av strandområden och syretillförsel vintertid ingår i framtidsplanerna.
(Av Östnyland)