Hoppa till huvudinnehåll

Björn Wahlroos blir sfp-rådgivare

Från 2008

Sampos koncernchef Björn Wahlroos får ett politiskt uppdrag av svenska folkpartiet och ska fungera som ordförande för ett rådgivande organ för sfp.

Partiets näringslivsråd ska utarbeta förslag och strategier för hur Sfp i regering och riksdag kan verka för en optimerad och hållbar näringspolitik.

Rådet som består av cirka tio personer och en delegation på cirka 20 personer, tillsätts under hösten. Meningen är rådet ska fungera som partiets bollplank i dagspolitiska frågor som gäller näringslivet. Delegationen sammankommer en till två gånger per år för att dra upp större strategier för näringslivsfrågor.
Ordförande Stefan Wallin motiverar valet av Wahlroos med att partiet vill skärpa framförhållingen i den ekonomiska politiken och förbättra kontakterna till näringslivet.

Sfp:s vice ordförande Nils Torvalds säger till Svenska Yle att partiet behöver såväl en högerlinje som en vänster- och en mittenlinje. Torvalds välkomnar en ökad diskussion inom partiet.

(Av Patrick Holmström)