Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Billnäs bruk har hittat storköpare

Från 2008

Pojo kommun och Pojo Bruksindustri förhandlar nu med evenemangsföretagaren Olli Muurainen om en fastighetsaffär där fastigheterna i brukets kärnområde, inklusive Stora smedjan, säljs till Muurainen.

Olli Muurainens planer för bruket är ett evenmangscentrum i Västnyland. Stora smedjan skulle fungera som platsen där själva evenemangen ordnas, medan byggnaderna omkring kunde göras om till inkvartering och matställen.

Det finns två alternativ: Muurainen köper alla de fastigheter som bruksbolaget äger i dag, exklusive de fastigheter som i dag har föravtal. Det andra alternativet omfattar de byggnader som finns mellan ån och Bruksvägen. Köpesumman är mellan 1,5 miljoner euro och 1 150 000 beroende på alternativet.

Pojo Bruksindustris styrelseordförande Jaakko Tapaninen menar att en bättre lösning för brukets framtid knappast kommer att uppenbara sig igen. Nu gäller det för beslutsfattarna i Pojo att ta ställning till en eventuell försäljning.
Frågan om en försäljning av bruksfastigheten Järnmagasinet i Billnäs bruk är fortfarande öppen.
I måndags beslöt fullmäktige att remittera ärendet efter en omröstning som slutade 16-8. De flesta ville att Peter Björklöfs motion om att kommunen inte godkänner en försäljning av Järnmagasinet ska behandlas senare.
(Av Västnyland)