Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

"Island bör överväga EU-medlemskap"

Enligt Islands handelsminister Björgvin Sigurdsson sätter finanskrisen fart på diskussionerna om landets EU-medlemskap.

Sigurdssons eget socialdemokratiska parti har redan i åratal tagit ställning för ett medlemskap, men regeringen har inte nått enighet i ärendet. Sigurdsson tror att tiderna nu har förändrats.

- Frågan bör behandlas i ljuset av finanskrisen, konstaterar handelsministern.

Enligt en opinionsundersökning som publicerades i tidningen Frettabladid i dag vill nästan 70 procent av islänningarna att landet går med i EU och knappt 73 procent understöder euron som landets valuta.
Carl Bildt prisar euron
Sveriges utrikesminister Carl Bildt betonade å sin sida vikten av euron som gemensam valuta, speciellt nu under den globala finanskrisen. Bildt konstaterade att utan euron skulle Europa förutom finanskrisen även lida av en valutakris på samma gång.

Enligt Bildt har eurons stabiliserande effekt haft en inverkan även på de länder som inte är medlemmar i EU.

Ministrarna deltar i dag i utrikesministermötet i Helsingfors i samband med Nordiska rådets sammanträde.

(Av Hanna Berndtsson)