Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Butiksoptimism i Barösund

Från 2008

Planerna på att rädda butiken i Barösund framskrider. På onsdagen möttes den arbetsgrupp som har funderat på butikens framtid och man beslöt att gå vidare med den så kallade trepartslösningen. Den går ut på att Barösundsborna, Varuboden och kommunen tillsammans bildar ett aktiebolag. Det här aktiebolaget bygger en ny butik nära magasinet i Barösund och alla tre parter äger lika stora andelar i aktiebolaget. En ny butik behövs eftersom nuvarande butiksbyggnad är i så dåligt skick.

I det här skedet skulle aktiekaptialet per part vara 30 000 euro säger Monica von Bonsdorff som sitter med i styrelsen för Barösunds byaråd. Hon säger att det betyder 100 Barösundsbor som betalar 300 euro var och det är inget orimligt mål. I februari tecknas aktier på prov för att utreda hur stort intresset är.

Varubodens VD Folke Lindström är optimistisk när det gäller möjligheterna för Barösund att ha en butik framöver. Det här trots att det säkert också kommer att behövas lån för att bygga den nya butiken i framtiden. I slutet av januari ordnas information för byaborna kring planerna. Det som sker fram tills dess är att ritningarna och planerna för bygget finslipas.

I samband med att en ny butik byggs kommer man också att se över servicen i småbåtshamnen. Det kan också bli aktuellt med annan service kring den nya butiksbyggnaden.

Själva bybutiken planeras i samråd med Varuboden och byarådet.

(Av Västnyland)