Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Barn ska använda mobil mindre

Från 2009

Strålsäkerhetscentralen vill att föräldrar ska begränsa barnens bruk av mobiltelefoner. I stället för att ringa med mobilen borde barn skicka sms, anser centralen. Dessutom kunde barn utnyttja handfriapparater.
Man motiverar rekommendationen med att det ännu inte är känt vilka följder långvarigt bruk av mobiltelefoner har. Barn är dessutom i en speciell position eftersom de hinner använda mobiltelefon längre än de som började tala i mobiltelefon för drygt tio år sedan i vuxen ålder. Barns hjärna utvecklas också fram till 20-årsåldern.
Strålsäkerhetscentralen påpekar ändå att forskningen hittills inte har kunnat påvisa att strålningen från mobiltelefoner skulle vara skadlig för hälsan.
STUK anser ändå inte att det är motiverat att totalt förbjuda mobiltelefoner för ungdomar och barn eftersom telefonen också främjar säkerheten på sitt sätt genom att kontakten med till exempel föräldrarna underlättas.