Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Ekåsen inte det viktigaste"

Från 2009

Åsikterna om hur psykiatrivården i Nyland ska skötas är många. En utredning som HNS beställt föreslår att Ekåsens sjukhus sätter lapp på luckan.

Harry Yltävä är HNS styrelsemedlem. Han anser att den psykiatriska vården också i framtiden ska finnas i Ekenäs. Han säger ändå att Ekåsens utrymmen är för stora och att byggnaden därför är väldigt dyr i drift. I stället föreslår han att man bygger ut det nuvarande sjukhusområdet i Ekenäs och skapa en psykiatrisk avdelning där.

- Då skulle fastighetsskötsel, städning, mat, laboratoriet, röntgen och det somatiska sjukhusets service finnas på nära håll

Birgitta Dahlberg från Helsningfors är också styrelsemedlem i HNS-styrelse. Hon tycker att den svenskspråkiga psykiatriska vården i Nyland kunde samlas till ett ställe. Hon ser Helsningfors som ett bra alternativ tack vare dess geografiska läge i svenska Nyland.

Hon vill att man inte ska stirra blint på Ekåsens öde utan ta hela regionen i beaktande.

(Av Veronica Montén)