Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Förslag om grönare Järnvägstorg

Från 2009

Fullmäktigeledamot Kimmo Helistö, De gröna föreslår att Järnvägstorget i Helsingfors ska göras grönare. Helistö vill att fler planteringar och fler träd får plats på Järnvägstorget.

Som torget ser ut i dag tycker Helistö att det är tråkigt, stort och att det inte fyller någon funktion. Med ett parkliknande utseende skulle järnvägstorget få ett mjukare utseende och det kunde dessutom delas in i olika delar.

Att göra Järnvägstorget mer parklikt skulle enligt Helistö inte betyda att konstisbanan påverkas eller att olika evenemang skulle behöva inställas.
(Av Rabbe Nilsson)