Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Forskare efterlyser öppen asyldebatt

Från 2009
Ekonomie doktor Pia Polsa, expert på tvärkulturella frågor

Ett gott diskussionsklimat kännetecknas av att alla åsikter får höras, inte av att alla är positivt inställda och på ytan tycker lika.

Det säger ekonomiedoktor Pia Polsa som undervisar i internationell marknadsföring vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Polsa föreläste om tvärkulturell kommunikation i Ekenäs på onsdagen.

Polsa efterlyser ett öppnare debattklimat och en mindre utbredd konsensus. Många konflikter blossar upp för att vi i Skandinavien inte är vana vid att argumentera på det sätt man t ex gör i Frankrike.

Den tveksamma inställningen till flyktingar kanske försvinner i och med en yngre internet-generation som är mer berest och inte i lika hög grad delar in människor enligt nationalitet, det underlättar förståelsen för det som är främmande tror Pia Polsa.

(Av Monica Slotte-Wallenius)