Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Slam från reningsverk ut på åkrarna?

Liten by på landsbygden

I Åbo planerar man att börja sprida ut slam från Åbos avloppsvattenreningsverk på åkrar där man odlar livsmedel.

Hittills har det varit förbjudet att använda slam från avloppsvatten som gödsel för livsmedelsproduktion - men nu undersöker man om så kallad kretsloppsgödsel trots allt kunde ersätta konstgödsel.

Den här typen av kretsloppsgödsel produceras i den nya biogasanläggningen i Åbo där man hettar upp slammet så mycket att alla farliga bakterier ska oskadliggöras.

Vid biogasbolaget hävdar man att slammet är tryggt att använda för livsmedelsproduktion, eftersom slammet hettas upp till 160 grader i 30 minuter, men man medger att processen inte biter på många andra slag av oönskade ämnen som finns i slammet.

Jarl Ahlbeck som är docent i miljöteknik vid Åbo Akademi varnar för konsekvenserna av att sprida ut sk kretsloppsgödsel på åkrarna.

- Vårt civiliserade samhälle sprider ca 2000 kemikalier i vårt avloppsvatten- de far rakt igenom ett sådant här system, trots allt, säger Ahlbeck.

Bl.a. hormoner, tungmetaller som kvicksilver, kadmium och zink finns fortfarande kvar i slammet, likaså dioksiner, lösningsmedel, motoroljor, polyaromatiska kolväten sk PAH-föreningar o.s.v.

Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT undersöker som bäst om slammet kan användas som gödsel. Före den sk kretsloppsgödseln kan tas i bruk ska också Livsmedelssäkerhetsverket Evira godkänna gödseln.

(Av Nora Engström)