Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stänga Ekåsen ok för Samlingspartiet?

Från 2009
Huvudbyggnaden på Ekåsens psykiatriska sjukhus, ett gammalt stenhus.
Bild: YLE / Börje Broberg

Det är inte klart att den nya västnyländska sjukvårdsnämnden enhälligt motsätter sig en stängning av Ekåsens psykiatriska sjukhus.
Från Samlingspartiet höjs nu annorlunda röster.

Den nya sjukvårdsnämndens eller VNS-nämndens sammansättning slipas som bäst och allt torde vara klart inom kort.
Störst i den nya nämnden blir antagligen Samlingspartiet och Socialdemokraterna med tre platser var.

SFP och De gröna får två platser var. Det här skulle innebära en plats till någon av de små grupperna i Nyland.

Alla politiker betonar nu samarbete. En av de föreslagna medlemmarna, Samlingspartiets Anja Roos från Hangö, säger att hon är villig att samarbeta med alla partier.
Socialdemokaternas ordförande i Raseborg Camilla Grundström betonar också regionens bästa och gott samarbete partierna emellan.

"Psykvård tillsammans med annan vård"

Men när det gäller konkreta sakfrågor verkar åsikterna redan nu gå i sär mellan de två största.
En av Samlingspartiets tre kandidater till nämnden Anja Roos, säger nu att hon till exempel kan tänka sig att stänga Ekåsen.
- Man måste utveckla psykiatrin i samband med annan sjukvård.

Hon säger att partikamraterna sannolikt delar hennes åsikt.
- Vi har inte så mycket ännu diskuterat de här sakerna men jag tror nog att vi har samma åsikt här.

De gröna, SFP och Socialdemokraterna har däremot hittills motsatt sig en nedläggning av Ekåsen.
Nedläggning föreslås bland annat i utredningsman, psykiater Juhani Aers psykiatrirapport som beställdes Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS.

Hangö stad också för Ekåsenstängning?

Grundtrygghetsnämnden i Hangö tar på torsdag ställning till psykiatrirapporten och
förslaget till Hangös utlåtande tar försiktigt ställning för en stängning av Ekåsens sjukhus.

Platserna snart klara
Platsfördelningen i sjukvårdsnämnden och i HNS' styrelse blir slutligt klar vid månadsskiftet då det nyvalda fullmäktige för HNS sammanträder och utser de nya organen.

Organen bemannas nu för första gången enligt valresultatet i hela Nyland, inte resultatet i respektive område.
Det är orsaken till att SFP förlorar sin maktposition i den västnyländska sjukvårdsnämnden. SFP har ändå i diskussioner med Samlingspartiet lyckats få en extra plats i VNS-nämnden. Det innebär att SFP har två platser då partiet endast skulle förtjäna en.

Samlingspartiet i Raseborg får en plats. Anja Roos föreslås från Hangö och dessutom får Samlingspartiet en tredje plats.

Socialdemokraterna i Raseborg föreslår Nina Lindroos-Holmström och Jorma Saaristo. Hangösossarna får en plats.

De gröna föreslår Maarit Toivola och Marko Reinikainen, båda från Raseborg.

(Av Pia Santonen)