Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Riksdagens svenska byrå hotad?

Från 2009
Riksdagshuset i Helsingfors
Bild: Yle/Touko Yrttimaa

Svenskans framtida ställning i riksdagen oroar personal och politiker. Riksdagens förvaltning kommer att omorganiseras och reformen berör också riksdagens svenska byrå som ser till att lagarna stiftas också på det andra nationalspråket. Beslut väntas under vårens lopp.

Enligt grundlagen stiftas lagarna i Finland på finska och svenska, dessutom är båda språkversionerna likvärdiga. I praktiken uppstår den slutliga svenskspråkiga lagtexten vid riksdagens svenska byrå.

Nu är personalen vid byrån oroad över en organisationsreform i riksdagen. Man befarar att reformen kan påverka svenskans ställning som lagstiftningsspråk.

Det finns i det här skedet två organisationsalternativ men tjänstemännen vid svenska byrån anser att båda placerar enheten längre bort från lagstiftningsarbetets kärna. De tror att deras jobb kan komma att ses som rent teknisk översättning. Personalen är också rädd för att den juridiska expertisen försvinner om svenska byrån, i enlighet med planerna, buntas ihop med olika stödfunktioner i den nya organisationen.

Det är först en särskild styrgrupp och i sista hand riksdagens kanslikommission som beslutar om reformen.

Svenska folkpartiets representant i båda organen, Mikaela Nylander, säger att hon vill försäkra sig om att inga försämringar sker för svenskans del. Förra veckan träffade Nylander talman Sauli Niinistö kring frågan.

Båda två avvaktar med att kommentera saken ytterligare. Nästa vecka ska det finnas ett färdigt förslag som ledamöterna börjar behandla.

(Av Henrika Juslin)