Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Borde Ingå delas?

Publicerad 12.03.2009 14:23.
is i barösundsskärgård

Åsikterna om Ingå kommuns framtid är mycket delade. Det att Ingå i något skede måste gå ihop med någon eller några grannkommuner tycks vara allmänt accepterat, men vilken eller vilka kommuner det skall vara råder stor oeninghet. Därför kunde också själva kommunen delas upp i olika delar som sedan ansluts till olika grannkommuner.

Det här föreslår SFP:s fullmäktigeledamot Erik Holmberg från Barösund. För honom är det viktigt att få höra till Raseborg när en kommunsamgång blir aktuell. Om möjligt vill han nog att hela Ingå går med i Raseborg, men om inte det är möjligt så föredrar han en delning av kommunen.

Var gränserna inom nuvarande Ingå borde dras har Holmberg inte funderat på, men säger att det är en stor fråga som i så fall noggrannt måste utredas.

Lena Selén bor i Degerby och vill i motsats till Holmberg inte tänka sig en delning av kommunen. Hon hänvisar till kommunens historia där man genom århundraden fungerat som en helhet. Det att Degerby åtskildes vid Porkalaparentesen och kom att fungera som en egen kommun i många decennier tycker hon att man inte skall stirra för mycket på i det här sammanhanget.

(Av Mikael Wikström)