Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Språklagen fungerar inte

Publicerad 26.03.2009 15:04.
En trälubba som används vid möten.

Språklagen från 2004 tillämpas inte ordentligt, visar
regeringen i en redogörelse.

Myndigheterna uppvisar fortfarande stora brister i användningen av svenska.

Den fem år gamla lagen stipulerar att myndigheter självmant ska se till att språkliga rättigheter garanteras, men enligt redogörelsen har detta inte alltid skett.

Att organisera service på båda språken försvåras av att svenskan inte studeras lika flitigt bland finskspråkiga gymnasister och studerande. Dessutom upprätthålls inte tjänstemännens språkkunskap i tillräckligt hög grad.

I redogörelsen konstateras också att ministerier och centrala ämbetsverk ofta skickar brev och anvisningar till tvåspråkiga kommuner enbart på finska.
(Av Maria von Kraemer)