Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Två Ingåskolor stänger i höst

Barösunds gamla skolhus i Ingå skärgård.

Kommunfullmäktige i Ingå beslöt på torsdagen att Barösunds skola och Solbergs skola läggs ned från den 1.8.2009.

Rösterna föll 14-13 efter att samtliga samlingspartister och socialdemokrater röstade för en stängning. De gröna ville inte ännu stänga skolorna.

Splittrade partier
Både de obundna och SFP splittrades i frågan. Av SFP:arna röstade samtliga för att skolorna inte ännu skulle stängas, förutom Robert Lemström som ville stänga både Solberg och Barösund den 1 augusti 2009. Av de obundna ville Petri Nurmi och Terhi Anttila ännu hålla kvar båda skolorna.
Över 100 år gamla skolor försvinner
Eleverna från Barösund överförs till Kyrkfjärdens skola i Ingå kyrkby och eleverna från Solberg till Degerby skola i östra Ingå. I och med ingåfullmäktiges beslut att stänga byskolorna i Barösund och Solberg går gamla anrika skolor i graven.
Barösunds skola grundades redan år 1892, och är en av de första skolorna i Ingå. Solbergs skola grundades år 1903.
Lång fullmäktigedebatt

Debatten om skolindragningarna tog en timme och 40 minuter. Samlingspartisterna vill även slakta Västankvarns skola, berättade fullmäktigeledamoten Don Rödlin, som höll samlingspartisternas gruppanförande.
- Både ur pedagogisk synvinkel och ekonomiskt är det bättre på sikt med två starka svenska skolor. Detta stärker svenskans ställning.
SFP:s Maj-Len Grönholm sade att frågan handlar om huruvida vi vill ha en levande skärgård eller inte.

Sparpaketet för flummigt
Då det gällde förslaget att korrigera och balansera kommunens budget för år 2009, konstaterades att kommunstyrelsen behöver precisera kostnaderna i förslaget till sparpaket. Saken remitterades till kommunstyrelsen.
Tandvård får kanske pengar

Det enda konkreta beslutet i sparpaketet blev en satsning på tandvård. Fullmäktige gav grönt ljus för kommunstyrelsen att använda så mycket medel som behövs för att kunna utreda det nya föreslagna anslaget (som är på 100.000€) för budgeten för utrymmen för tandvård i Ingå hälsostation.
Sparåtgärderna för diffusa, säger revisorn

Ingå fullmäktige diskuterade på torsdagskvällen ett omfattande sparpaket för kommunen. Men man kom inte så mycket framåt då det gäller det här åtgärdsprogrammet för balansering av kommunens ekonomi. Kommundirektör Jarl Boström konstaterade att åtgärdsprogrammet enligt revisorn är för diffust. Det måste finnas gripbara åtgärder på pappret. Man kan inte skriva att man "strävar efter" särskilda åtgärder.
Inga beslut om sparåtgärder ännu

Enligt Boström finns de största möjligheterna till inbesparingar inom social- och hälsovården. Boström informerade också om att staten kräver ett konkret och trovärdigt åtgärdsprogram inom juni månad. Annars kan Ingå inte begära extra statsstöd. Kommunfullmäktiges ordförande Heimo Hakala visste berätta att revisionsnämnden och revisorer redan i flera år påpekat att man i fullmäktige i Ingå fattar för otydliga beslut, där det är oklart vem som ansvarar för besluten och vilken tidtabellen för besluten är. Ärendet remitterades. Inga beslut fattades om sparåtgärder.
Senast under mötet den 25 juni ska kommunfullmäktige fatta beslut om åtgärdsprogrammet för balansering av kommunens ekonomi för åren 2009-2012.

(Av Pia Santonen)