Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nordborna nöjda med flyktingpolitiken

Från 2009
Ett invandrarpar vid en reception
Bild: Yle

Vi nordbor är rätt nöjda med vår flyktingpolitik. En klar majoritet , över 50 procent, i Finland, Sverige och Danmark anser att antalet flyktingar i det egna landet är passande. Det visar en färsk undersökning gjord av de nordiska rundradiobolagen.

I Norge är inställningen kärvast; 46 procent av de tillfrågande ser antalet som passande, men 42 procent anser att Norge tar emot för många flyktingar.
I Sverige säger 32 procent att det kommer för många flyktingar, i Finland anser 29 procent att vi tar för många.

Motsatsen finns i Danmark, där hela 25 procent av de tillfrågade anser att det tas för få flyktingar. I Finland, Norge och Sverige anser kring 11-12 procent att det tas för få flyktingar.
Island har inte deltagit i undersökningen.
Olika tolkningar

Det finns många tolkningar som kan göras av den färska nordiska jämförelsen.
En sak står klar: En klar majoritet stöder fortsatt flyktingmottagning i sitt land. Det resultatet får man om man slår ihop siffrorna för dem som säger passande antal eller talar om för få flyktingar. Då kommer både Danmark och Finland över 70 procent, och Sverige just under. Också i Sverige närmar sig stödet 60 procent. Den borgerliga regeringsalliansen har ju också startat en debatt om en strängare politik.

Skillnad på flyktingar och invandrare
Det är viktigt att göra skillnad mellan flyktingar och invandrare. FN definierar en flykting som någon som har välgrundade skäl att frukta förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, för att man hör till en viss social grupp eller har en viss politisk uppfattning och därför befinner sig utanför sitt eget hemland.
Flyktingströmmarna varierar, i tid av krig och konflikter blir det fler. Nordens betydelse som mottagarland har varit stigande.

Många av dem som ser positivt på flyktingar anser säkert att de nordiska länderna är rika, vi bor mitt i välfärden, och det finns gott om plats i våra utsträckta länder.

Det finns många som menar att man inte borde ta fler flyktingar än man hinner med. Om de som kommer inte integreras och får jobb, uppstår problem som inte är bra varken för flyktingarna eller ursprungsbefolkningen. Många tänker också på att det faktiskt behövs utländsk arbetskraft i Norden, också flyktingar kan väl jobba.
Farliga, mörkhyade

De kritiska ser sig omkring och ser för många mörkhyade, ett hot mot den egna kulturen och ibland också den privata säkerheten. Många blandar mellan flyktingar, asylsökande, invandrare och utländsk arbetskraft.

Den omgivande mediedebatten under de senaste månaderna har säkert påverkat svaren. Ekonomisk kris och arbetslöshet gör antagligen att många av de kritiska vill trygga de egna medborgarna,sig själva ,i första hand.
Hur många handlar det om?

En faktor som inte verkar vara avgörande när man uttalar sig om det egna landets flyktingpolitik och invandring är historien. Med vilken rätt skulle vi i Finland kunna tycka att vi har för många invandrare? Ifjol sökte drygt 4 000 flyktingar asyl i Finland och Norge. De sökte alltså asyl, vi vet inte hur många som faktiskt beviljades asyl. Motsvarande siffra för asylsökande i Sverige är mångdubbelt större; 24 350 (och då ska man komma ihåg att det blir långt, eftersom familjen ofta kommer med).
Ändå är det ungefär lika många i de två länderna, 32 procent av svenskarna och 29 procent finländare, som tycker det blir för mycket. Missnöjet är alltså inte betydligt större i Sverige trots det betydligt högre antalet.

Valfråga för populister
Norrmännen är alltså mest kritiska till flyktingmottagningen. Där anser 42 procent att Norge tar för många flyktingar. Det är valår i Norge och det populistiska Fremskrittspartiet håller flyktingfrågan framme. Den frågan har redan varit uppe i Danmark och linjen har blivit strängare, allt färre flyktingar tas emot. Det vet kanske också de asylsökande som håller sig borta, och till och med flyktingfientliga danskar kan numera uttala sig i positiva ordalag.

Ytterligare en fråga som borde påverka, men inte gör det, är historien. Hur många flyktingar, och överlag utlänningar finns det totalt i landet? Det vet oftast inte de tillfrågade, men det påverkar inte svaren.
Det är svårt att hitta jämförande statistik. Antalet utländska medborgare kan ungefär anges för varje land, i Sverige är det avsevärt högre än i något annat nordiskt land. Det definitivt minsta antalet utländska medborgare finns det i Finland. Ändå för mycket, anser många finnar.
I det övriga Norden är det en och annan som suckar över de inskränkta finnarna.

(Av Henrika Juslin)