Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Service på modersmålet får kosta mera

Från 2009
Kunder väntar på betjäning i en bank
Bild: Mika Kanerva

Kunder betalar mer för service på eget modersmål, visar en ny doktorsavhandling vid Svenska handelshögskolan. Avhandlingen jämför språkläget i Finland och Kanada med tanke på service på modersmålet.

Blivande ekonomie doktor Jonas Holmqvist från Svenska handelshögskolan har granskat situationen i Finland och Kanada i sin doktorsavhandling.

I de två officiellt tvåspråkiga staterna Finland och Kanada anses servicen vid bankärenden och läkarbesök eller tecknandet av försäkringar på det egna modersmålet viktigt. I caféer och mataffärer har språket inte lika stor skillnad.

Självsäkrare kandanensare
Holmqvists avhandling visar också att fransktalande kanadensare är klart mer självsäkra med att använda sitt språk än finlandssvenskarna. Där är man mindre villig att bli betjänad på ett annat språk än det egna modersmålet fastän man skulle prata det andra språket flytande. I Finland försöker man i sådana situationer klara sig på det andra språket i den mån man kan det.

Skillnaden beror på att politiska och identitetsrelaterade faktorer spelar en större roll i Kanada. Den kanadensiska tvåspråkigheten avviker från den finländska bland annat genom att de franskspråkiga utgör en betydligt större del av befolkningen både i procent och i absoluta tal. Rätten att använda det egna språket uppfattas därför på olika sätt i Kanada och i Finland.

Resultaten i Jonas Holmqvists doktorsavhandling kommer från intervjuer och enkäter som han gjort med studerande. Fyra språkgrupper är representerade, den finska och svenska i Finland och den engelska och franska i Kanada. Det är städerna Montreal och Jakobstad som varit i fokus.

Montreal har den största fransktalande majoriteten i provinsen Quebec medan Jakobstad i Holmqvists avhandling hade den största svenskspråkiga majoriteten i Finland.
(Av Anna Savonius)