Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

SFP stöder vissa kandidater mer än andra

Från 2009
Svenska folkpartiets logo
Bild: Yle

Svenska folkpartiet uppfattar trots tidigare uttalanden ändå inte alla sina 20 EU-valskandidater som huvudkandidater, åtminstone inte när det gäller det ekonomiska stöd som partikansliet delar ut.

Alla 20 SFP-kandidater har fått 10 000 euro av partiet men vissa kandidater har fått extra understöd - ofta betydande summor - av SFP:s understödsförening och Sfp:s garanter.

Partisekreterare Ulla Achrén, som i dag först inte ville erkänna att det är partikansliet som besluter vem som får extra understöd, hänvisade senare till att man måste ha strategier i alla val och att detta kräver extra stöd för en del kandidater.

Svenska folkpartiet har under kampanjöppningen och kampanjens gång betonat att partiet har 20 huvudkandidater och att alla 20 kandidater får 10 000 euro av partiet. I en artikel i Hufvudstadsbladet i dag visade det sig ändå att vissa kandidater har fått mer än så.

Haglund får mest, Månsson nästmest

Då Svenska Yle ringde upp flera av SFP :s 20 kandidater visade det sig att statssekreterare Calle Haglund fått den största summan av de föreningar som i praktiken styrs av partikansliet, i Haglunds fall SFP:s understödsförening och Ekonomiska upplysningsfonden.

Haglund säger till Svenska Yle att han av partiet förutsatte ekonomiskt stöd för att ställa upp som kandidat. Då Haglund lanserade sin kampanj konstaterade han att invalet inte kommer att hänga på pengarna.

Björn Månsson, som själv betecknat sig som en ledande kandidat för SFP, får nästan lika mycket som Haglund. Månsson har fått stöd av SFP:s garanter, en förening som leds av Christoffer Taxell.

Också Sfp:s två kvinnliga viceordföranden Anna Bertills och Christel Liljeström har fått extra kampanjbidrag.

Viceordförande Nils Torvalds har däremot inte fått pengar av de föreningar som SFP:s partikansli styr över. Men i dag på eftermiddagen skickade Torvalds ut ett pressmeddelande om att han kl. 15.05 hade fått ett sms om att SFP beviljar också honom kampanjstöd.

Av övriga kandidater, som inte tillhör Sfp:s ledning eller fungerar som ledningens medarbetare, har åtminstone Bo Linde fått extra kampanjbidrag av partiet.

Silja Borgarsdottir Sandelin och Axel Hagelstam hör däremot till de kandidater som inte har fått något extra kampanjbidrag.

Jag är nöjd, säger Borgasdottir Sandelin. Axel Hagelstam däremot låter besviken och undrar om de som har fått stöd är kandidater som skrikit högt.

Wallin: Partikansliet besluter

Partiordförande Stefan Wallin hänvisar till partikansliet som har ansvaret för att sköta finansieringen. Wallin säger att han aktivt sett till att han inte har något med finansieringen att göra eftersom han har två medarbetare som är kandidater. Han anser att det skulle vara oetiskt om han visste mycket om hur finansieringen sköts.

Partikansliet leds av partisekreterare Ulla Achrén, som bekräftar att partiordförande Stefan Wallin inte har velat bland sig i finansieringen med hänvisning till att hans medarbetare Anna Bertills och Carl Haglund båda kandiderar.

Men när det gäller de extra kampanjunderstöden, vem som har fattat beslut om dem och enligt vilka kriterier hänvisar Achrén till Finn Berg, ordföranden för SFP:s understödsförening. Enligt Achrén är det understödsföreningen som fattar beslut om vem föreningen stöder och därför är det Finn Berg som ska svara på frågorna om understöden.

Berg: Får lista av partiet

Finn Berg, som leder SFP:s understödsförening och också partiets finansutskott, ger en helt annan bild av hur de extra understöden delas ut.

Jag får en lista av partiet. Vi fattar beslut enligt förslaget. Det är nog partiet som ska ta ansvar för politiken, inte en understödsförening, säger Berg.

Efter intervjun med Finn Berg ställer också Ulla Achrén upp på en intervju och hänvisar till att det i val behövs strategier, och att man gör bedömningar utgående från kandidaternas profil, kön, ålder och den region de kommer från för att göra ett så gott val som möjligt.

Det är jag som ansvarar för strategierna - och det gäller varje val, säger Ulla Achrén.

På frågan om SFP alltså har några huvudkandidater och inte 20 huvudkandidater som man hittills har sagt, svarar Achrén att alla 20 kandidater är likvärda och får 10 000 euro i kampanjbidrag och att det är en stor summa.

Utöver det måste partiet tänka strategiskt och stöda vissa kandidater. Hon tycker också att journalisterna borde granska andra partiers kandidaters kampanjfinansiering och inte bara SFP:s kandidaters.

(Av Pamela Friström)