Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Pojo kommunhus stängs pga mögel

Från 2009
Gamla kommunhuset i Pojo
Bild: YLE/Maria Helsing

Hälften av personalen som jobbat i det gamla kommunhuset i Pojo har fått allergiska symptom eller irritationer och sex personer har sjukskrivits på grund av att det finns mögel i huset.

I de material- och luftprover som tagits syns tydlig förekomst av mögeslsporer och därför stängs huset på torsdag och tekniska sektorn och all övrig personal evakueras till olika ställen i Raseborg.

Stadsplaneringen flyttar till gamla stadshuset i Karis, samhällstekniska och Front office till Pojo bibliotek, administrationen till ämbetshuset i Ekenäs, och mätavdelningen och social-avdelningen återvänder till Lönnbergska fastigheten i Karis, varifrån man nyss flyttade eftersom huset ansågs farligt med tanke på brandsäkerheten. Det är ännu oklart vart byggnadsinspektionen flyttar, om det blir tillfälliga baracker eller det gamla stadshuset i Karis.

Tina Hultgren, som är arbetsskyddschef i Raseborg, beklagar att det blir ännu en snabb flytt för personalen, men tycker att det är bästa tänkbara lösning med tanke på personalens hälsa.

Kaj Lindholm, teknisk direktör i Raseborg, berättar att man före flytten till Pojo kommunhus tog prover, som visade att huset nog hade fuktskador, men enbart i trapphus och inte i arbetsrummen. Då gjordes bedömningen att huset var okej. De proverna togs av stadens egen miljöinspektörer. I och med de takreparationer som nu görs har dammpartiklar trängt in då man öppnat takskivorna och tillsammans med fuktskadan har det gjort att många har nu fått allergiska symptom och irritationer.

Tina Hultgren tror att man på grund av den starma tidtabellen då Raseborg grundades inte hann få en ordentlig helhetsbild av husets skick. Nu ska en utomstående expert ska anlitas för att ta nya prover i Pojo kommunhus.

Tekniska sektorn har anhållit om snabba tilläggsresurser av stadsstyrelsen för att kunna göra nödvändiga reparationer av ventilation och mellantak.
Dessutom behövs en ny dränering. Det är oklart vad slutsumman för renoveringen blir. Personalen beräknas kunna flytta in igen i Pojo kommunhus i september.

(Av Västnyland)