Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bötfälldes på tvivelaktiga grunder

Från 2009
Jerker Malmsten från Borgå
Bild: Yle

Finska vikens sjöbevakning anklagas för osakligt bemötande och dåliga kunskaper i svenska. Sjöbevakningen bötfällde en båtförare på tvivelaktiga grunder utanför Borgå för två veckor sedan. Båtföraren misstänker att han fick böter eftersom han insisterade på att tala svenska.

Pensionären Jerker Malmsten från Borgå och en av hans vänner stoppades av sjöbevakningen utanför Borgå den 26 juni. Inte en enda av sjöbevakarna kunde svenska, men Malmsten höll fast vid sin lagliga rätt att tala svenska.

- De bad om "rekisteriote" och annat på finska, och jag sade att jag inte förstod vad de menade. Då frågade en av dem att "vittuiletko sinä".

Sjöbevakarna ringde till slut sina kolleger i Hangö för att få översättningshjälp. Sjöbevakarna ansåg att det inte fanns tillräckligt bärkraftiga flytvästar ombord, något som Malmsten bestrider.

Malmstens vän hade en flytväst med en bärförmåga på högst 75 kilo, och sjöbevakarna ansåg att det inte räckte. Därför fick Malmsten böter. Samma sjöbevakare stoppade strax därefter en annan båt, där en av de ombordvarande personerna saknade flytväst helt och hållet. Här nöjde sig sjöbevakarna med att ge föraren en varning.

- Det var samma kille som skrev ut böter åt mig och en varning åt den där andra föraren. Bara för att jag inte ville tala finska med dem, säger Malmsten.
Åklagare annullerade böterna

Svenska YLEs nyheter har inte lyckats nå alla ifrågavarande sjöbevakare för kommentarer. En av sjöbevakarna var löjtnant Risto Pylsy, som är chef för Glosholmens sjöbevakningsstation utanför Borgå.

- Själv tittade jag inte så noga på den där ena flytvästen, men den såg inte så bärkraftig ut. Och personerna i den där andra båten var minderåriga, så därför fick de bara en varning, säger Pylsy.

Malmsten vände sig till häradsåklagare Joachim Holmström vid Östra Nylands åklagarämbete, som valde att annullera böterna.

- Jag ansåg att det fanns oklarheter i det här fallet. Det hade inte utretts eller framkommit hur mycket den här personen i fråga vägde. Och även om han vägde över 75 kilo så anser jag att en skriftlig anmärkning hade varit tillräckligt, på basen av det här fallet med den andra båten där en flytväst saknades. Och om den andra båten hade minderåriga ombord så gör det inte saken bättre precis, säger Holmström.

Men Malmsten är inte nöjd med att ha sluppit undan böterna. Han anser att sjöbevakarnas uppträdande var kränkande och därför överväger han att kontakta JO.
Utredningar att vänta

Sjöbevakningens chef i Kotka, kommendörkapten Esa Perikanta, säger att fallet ska utredas, men han vägrar tro att det ligger språkfejder bakom bötfällningen.

- Det är ju klart att sjöbevakare bör kunna både finska och svenska. Om de inte klarar de nödvändiga språkproven så får de heller ingen tjänst. Men de här språkkraven har ju bara varit i kraft i några år, säger översjöbevakare Rabbe Wikholm vid Finska vikens sjöbevakningssektion.

Wikholm bedömer att mellan 15 och 20 procent av sjöbevakarna på Finska viken talar svenska. Rekryteringen av svenskspråkiga uppges vara krävande.

- Men de sjöbevakare som inte talar svenska förstår nog att det finns personer som enbart kan svenska, försäkrar Wikholm.

Reporter: Thomas von Boguslawski

(Av Sara Mannsén)