Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kidnappning av invandrarunga ökar

Det har blivit allt vanligare att invandrarunga kidnappas tillbaka till sitt hemland - också i Finland. Finlands Röda Kors har fått nys om flera fall där föräldrarna tvingat sitt barn tillbaka till ursprungslandet, berättar ansvarig för flykting- och invandrarärenden vid FRK, Leena-Kaisa Åberg.

Orsaken är oftast att barnet anses ha blivit för "västinfluerat" och skickas därför tillbaka till den egna kulturmiljön.

Också städernas socialmyndigheter har hört om den här typen av tvångsreturnering. Ungdomar har kidnappats till flera olika världsdelar, bland annat till Afrika, Asien och Mellanöstern. Finländska ungdomar med invandrarbakgrund har veterligen också tvingats återvända till sådana länder som Utrikesministeriet klassar som farliga.

Det är svårt att blanda sig i fenomenet ifall den unga är minderårig, eftersom föräldrarna enligt lagen får bestämma om barnets angelägenheter. Det är alltså sällan frågan om ett brott om föräldrarna tillsammans beslutar att föra sitt barn utomlands.

Det är likaså svårt att känna igen kidnappningarna, eftersom barnet oftast reser frivilligt med föräldrarna. Först när man kommit fram avslöjar föräldrarna att det inte blir någon hemresa för barnet.

Invandrarungdomar kan dessutom leva ett mycket isolerat liv i det nya hemlandet där ingen adresserar barnets problem. Det är möjligt att inte ens läraren reagerar på att den unga plötsligt slutar komma till skolan, säger Leena-Kaisa Åberg vid FRK.

(Av Mia Welling)