Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Äldrevården i uselt skick

Från 2009
Gamal människas händer

Det finns betydande brister i äldrevården i Finland, konstaterar länsstyrelserna i en rad färska utredningar.

Utredningarna visar bland annat att de äldre binds fast i sängar eller stolar och blir inlåsta. Blöjor används allmänt och för ofta - också på personer vid god hälsa - och personer i ålderdomshem har också konstaterats lida av undernäring.

Vidare visar utredningarna att de äldre ofta faller och slår sig, att skadorna ibland inte ens skötts om eller att man väntat i veckor på att besöka läkare, och att de äldre
ställvis ges för mycket medicin. Friluftsliv och rekreation utomhus är ovanligt.

Av de fem utredningar som gjorts visar samtliga att personalen inom äldrevården inte räcker till och att personalmängden på många håll ligger under miniminivån.

Det är riksdagens justitieombudsman Riitta-Leena Paunio som bett länsstyrelserna undersöka vården av åldringar som vårdas dygnet runt.

(Av Pamela Friström)