Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rättegång mot MÖCS skjuts upp

Från 2009

Den rättsliga behandlingen av tvisten om ersättningar för mögelskador vid centralsjukhuset i Karleby skjuts upp än en gång.

Kärandenas advokat anser att förberedelserna kräver tid, eftersom rätten samtidigt ska besluta om ersättningsskyldighet och om storleken på eventuella ersättningar.

Det var i fjol som fyra anställda på sjukhuset beslöt att yrka på ersättning för hälsoproblem på grund av fukt- och mögelskador. Tre av dem har konstaterats ha en yrkessjukdom som beror på mögel.

(Av Sara Bergström)