Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

JK utreder Vanhanens valfinansiering

Från 2009
Närbild av statsminister Matti Vanhanen
Bild: Yle/Andreas von Weissenberg

Åtta olika personer har bett justitiekanslern utreda statsminister Matti Vanhanens agerande i anslutning till valfinansieringen. De första anmälningarna lämnades in i juni och den senaste i går.

Två anmälningar gäller specifikt centerstiftelsen Nuorisosäätiö, som Vanhanen tidigare har varit ordförande för och som understödde Vanhanens presidentvalskampanj med 23 000 euro år 2006. Nuorisosäätiö har fått understöd av Penningautomatföreningen RAY och i sista hand är det statsrådet som fattar beslut om RAYs penningfördelning.

De övriga klagomålen gäller Vanhanens agerande i fråga om valfinansieringen i allmänhet.

Dessutom finns en klagan som gäller Yles tv-program Ögonvittnet och en som vill att JK utreder den mediala förföljelsen av Vanhanen.

Justitiekanslerämbetet utreder nu om Matti Vanhanen har varit jävig då statsrådet har fattat beslut om RAYs utdelning. JK har bett om uppgifter av RAY, patent- och registerstyrelsen och finansierings- och utvecklingscentralen för boende, ARA.

Statsminister Matti Vanhanen anser att han inte kan kommentera JK:s utredning men han uppger att han inte oroar sig för utredningen.
(Av Ann-Lis Fredriksson)