Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hakkarainen fick varning för beskyllningar om mobbning

Från 2009
Jyrki Hakkarainen, t.h, och Berit Mariani-Cerati (i förgrunden) tillsammans med Lorry Heverly (USA), Marinika Markova (Ryssland) och Trevor Claringbold (Storbritannien)
Bild: YLE/Helena Rosenblad

Utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainen i Raseborg varnas för att hans uttalanden om mobbning förstör stadens bild utåt som organisation och arbetsgivare. Det skriver tidningarna Länsi-Uusimaa och Etelä-Uusimaa.

Det var i slutet av mars som Jyrki Hakkarainen i en intervju för Yle Västnyland sade att han känner sig mobbad i samband med att lönerna för de ledande tjänstemännen slogs fast.
Då kallade stadsstyrelsens ordförande Ulf Heimberg (SDP) till ett möte med arbetarskyddschefen och personalchefen för att diskutera hur beskyllningarna om mobbning skulle hanteras.
På mötet beslöt man att Hakkarainen ska formulera en tydlig text om hur han anser sig ha blivit mobbad av Raseborgs ledning.
Varning i juni
Den 18 juni gav tekniska direktören Kaj Lindholm en varning åt Hakkarainen. Orsaken till varningen är alltså i grunden Hakkarainens beskyllningar i offentligheten om att stadsdirektör Mårten Johansson mobbar honom.

Hakkarainen uttalar sig fortfarande inte om varningen. Han berättade i måndags för Yle Västnyland att han undertecknat ett papper där han lovar att inte prata med media om varningen.
"Dags att tala"
Fullmäktigeledamot Ralf Friberg (SDP) anser att Hakkarainen absolut borde berätta om varningen.
-På det sättet får han rätt perspektiv på hur han dragits fram i offentligheten, för att ge perspektiv på arbetsförhållandena inom Raseborgs stad och för att uppmuntra stadens anställda att hålla på sina rättigheter.

Hela historien
Långdansen kring utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainens varning rullar alltså vidare. Nu är det klart att det handlar om en varning för att han i offentligheten har sagt att stadsdirektören mobbar honom och att hans agerande därmed skadar staden, enligt tidningarna Länsi-Uusimaa och Etelä-Uusimaa.

Ordet mobbning nämndes första gången i Yle Västnylands morgonsändning den 30 mars då utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainen sade att han upplever att han har utsatts för mobbning under de senaste sex månaderna.
Personalsektionen hade några dagar före det slagit fast Hakkarainens lön till 5 500 euro per månad, eller 500 euro mindre än det han hade i lön som kommundirektör i Pojo. Hakkarainens lön var den enda som sänktes av de före detta kommundirektörerna.

Hakkarainen sade också i nyheterna att stadsdirektör Mårten Johansson och han borde samarbeta, men att stadsdirektören inte hade pratat med Hakkarainen på flera veckor.

Mårten Johansson var försiktig i sina uttalanden eftersom utvecklingsdirektören beskyllde ledningen för mobbning, men medgav att de borde jobba mera intensivt tillsammans.

Beskyllningarna ska bevisas
Nu trädde stadsstyrelsens ordförande Ulf Heimberg (SDP) in och kallade till ett möte med arbetarskyddschefen och personalchefen för att diskutera hur beskyllningarna om mobbning skulle hanteras.
På mötet beslöt man att Hakkarainen ska formulera en tydlig text om hur han anser sig ha blivit mobbad av Raseborgs ledning.

Utvecklingsdirektören lämnade in flera punkter på hur han anser sig ha blivit felbehandlad. Det gick till slutet av maj innan en utomstående sakkunnig hade utrett frågan.

Inga bevis på mobbning
Enligt utredaren var det inte frågan om någon egentlig mobbning enligt lagen eller stadens regler. Den sakkunniga kom fram till att det främst handlade om olika syn på ledarskap, hur besluten ska tolkas och i viss mån berodde problemen också på bristfällig kommunikation.
Både stadsdirektören och utvecklingsdirektören deltog i en personlighets- och ledarskapsanalys så att de skulle lära förstå varandra och kunna prata med varandra.

Den här rapporten kunde Jyrki Hakkarainen inte godkänna eftersom han ansåg att man inte alls fördjupat sig i mobbningen, skrev han i ett pressemeddelande.
Vid det här laget börjar stadens ledning också införa restriktioner för när Hakkarainen får uttala sig. I Hakkarainens pressmeddelande i början av juni skriver han att arbetsgivaren förbjudit honom att använda arbetstid till att ge information till journalister.

Restriktioner om uttalanden införs
På kvällen den 10 juni beslöt personalsektionen i Raseborg vilka regler som gäller för stadens anställda, alltså vad de får säga och vad de inte får säga om staden Raseborg i offentligheten.

Raseborgs stads omdebatterade offentlighetsregler ledde till att socialdemokraten och fullmäktigeledamoten Ralf Friberg anmälde dem till Opinionsnämnden för massmedier.

Friberg sade i slutet av juni att reglerna begränsar mediernas arbete och kränker de kommunalt anställdas rättigheter.

Varningen
Och så är vi framme vid den 18 juni 2009 då tekniska direktören Kaj Lindholm var tf stadsdirektör eftersom Mårten Johansson var på semester.
Jyrki Hakkarainen fick en varning för att han sagt att han blivit mobbad av Johansson, ett sådant uttalande är skadligt för staden som organisation och arbetsgivare, sägs det i varningen.

Godkänner inte varningen
Jyrki Hakkarainen vill inte ens i dag, när vi närmar oss slutet av oktober, prata om varningen på band. Men vi får citera honom, säger han då vi har kontakt med honom per telefon.
Hakkarainen berättar att han skrev under ett papper den 12 oktober där han lovade att inte prata om saken i offentligheten. Dagen efter skickades varningen till en journalist som skriftligen begärt att få se den.
Hakkarainen skrattar till när Yle Västnyland frågar vad han tycker om papret han skrivit under, och säger att "det är en annan sak".

Hakkarainen anser att varningen är felaktig och att han inte godkänner den. Nu väntar han på att en jurist ska ta kontakt med honom om ett utkast till besvär i lönefrågan, och vad gäller varningen och mobbningen så säger Hakkarainen att han tar itu med det senare, när lönentvisten är avklarad.

(Av Marica Hildén)