Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Avliden flicka hade svininfluensa

Från 2009
Länsi-Pohja sjukhus
Bild: Yle Perämeri

Den åttaåriga flicka som dog i Torneå i går hade svininfluensa. Flickan hade insjuknat i influensa och därefter fått lunginflammation.

Det här är det andra dödsfallet i Finland som kopplas till svininfluensan.

Forskarprofessor Petri Ruutu på Institutet för hälsa och välfärd säger att lunginflammation är den överlägset vanligaste dödsorsaken i svininfluensafall.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriet bar flickan på H1N1-viruset och hon tillhörde inte någon riskgrupp. Det betyder att flickan inte led av någon sjukdom som skulle ha gjort henne känslig för komplikationer av influensa.

Flickan gick Språkskolan, som är en gemensam skola för Torneå och Haparanda.

Det har nu konstaterats 1 213 säkra fall av svininfluensa i Finland, men det verkliga antalet insjuknade antas vara mångfaldigt.

Mest utbredd är svininfluensan fortfarande i norra Finland, men många fall har de senaste dagarna påträffats på andra håll i landet.

(Av Sara Mannsén)