Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Influensapatienter fyller sjukhusen i huvudstadsregionen

Från 2009
Haartmanska sjukhuset
Bild: YLE/Åsa Thodén

Drygt 400 patienter har under veckoslutet vårdats på sjukhus runt om i Finland på grund av svininfluensan. De flesta fall har varit relativt lindriga, och inga längre vårdköer har uppstått. Det är bara i huvudstadsregionen som situationen inom vården är kritisk.

I Helsingfors, Esbo och Vanda vårdas omkring 100 patienter på sjukhus på grund av H1N1, cirka 15 av dem behöver intensivvård. Bäddplatserna är fulla och sjukhusen kan bara ta emot de allra sjukaste patienterna.
Av de svårt sjuka influensapatienterna har ungefär två av tre någon svår grundsjukdom såsom astma, diabetes eller sjuklig fetma. Läget vid HNS ytterst ansträngt
Infektionsöverläkare Ville Valtonen säger att läget vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är ytterst ansträngt men att resurserna tills vidare har räckt till.
Vårdplatser har kunnat frigöras genom att ickebrådskande operationer och organtransplantationer flyttats fram. Det kan man göra i ytterligare några veckor, och förhoppningsvis ska epidemin därefter avta och massvaccineringarna stoppa smittospridningen. För tillfället senareläggs dagligen 5-10 operationer vid HNS till förmån för influensapatienter, säger Valtonen.

Vårdläget bra i andra delar av Finland
Av de omkring 300 influensapatienter som vårdas på andra håll i Finland behöver 32 intensivvård. Vårdplatserna har räckt till, och tills vidare har planerade operationer kunnat genomföras i de flesta sjukvårdsdistrikt utanför huvudstadsregionen.
I Uleåborg har det varit rätt livligt vid jourpoliklinikerna, men det finns plats för fler influensapatienter på sjukhus.
(Av Ann-Lis Fredriksson)