Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fortum vill bygga vindkraft på Bergö

Publicerad 25.11.2009 15:48.

Fortum påbörjar Miljökonsekvensbedömning för fem vindkraftverk på Bergö i Malax.
I första skedet utarbetas ett så kallat MKB-utvärderingsprogram som följs av en MKB-utredning. Båda inlämnas till Västra Finlands miljöcentral, som är projektets kontaktmyndighet.

En mer begränsad miljöutredning gjordes redan senaste sommar för vindkraftverken på Bergö. Den nu påbörjade miljökonsekvensbedömningen uppskattas ta ett drygt ett år.

Man håller också på att göra en detaljplanering av vindkraftverksområdet på Bergö. Planeringen, som genomförs under ledning av Malax kommun, uppskattas vara klar om ungefär ett år. Om man får nödvändiga tillstånd från Malax kommun och andra myndigheter enligt planerad tidtabell, kan de fem vindkraftverken på Bergö börja producera el under år 2013.

Kraftverken är planerade att förläggas på ett skogbeklätt område i Granö by på den sydvästra delen av Bergö. Området, som Fortum har hyrt av markägarna och delvis också köpt, är enligt Österbottens landskapsplan lämplig för vindkraftsproduktion.

Fortum inleder vindmätningarna under december månad, varvid en temporär mätmast reses på kraftverksområdet.

Den sammanlagda effekten av de fem vindkraftverken på 3-5 megawatt på Bergö uppgår till 15-20 megawatt beroende av vald kraftverksstorlek.
- Vindkraftverken placeras så långt som möjligt från närmaste bosättning, minst en halv kilometer, för att störa omgivningen så lite som möjligt, säger vindkraftschef Sebastian Johansen från Fortum.

Fortum stöder koldioxidfri energiproduktion och ökad användning av förnybara energikällor och vill dra sitt strå till stacken för att svara upp mot de ambitiösa energimålsättningar som Finland bundit sig till. Fortum strävar efter att öka vindkraftsproduktionen avsevärt fram till 2025.
(Av Anette Forsström-Fellman)