Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Masksjukdom sprider sig bland vargar

Från 2009
Bild: Evira, Marja Isomursu

Masksjukdomen echinokockos ser ut att få fotfäste i Finland. Sjukdomen som kan spridas via vargar till älgar och också människor har nu påträffats i överraskande många älgar. Nu uppmanar viltforskningen till uppmärksamhet för att kunna kartlägga echinokockosens utbredning.

Kaarlo Nygrén som är forskare på Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet säger att omkring en tredjedel av vargarna bär på echinococcus. Nästan 20 procent av älgarna som undersökts i östra Finland har smittats med dvärgbandmask Echinococcus granulosus som orsakar echinokockinfektion. Nu bekymrar han sig för att masksjukdomen echinokockos sprider sig i Finland.

För att kunna kartlägga utbredningen av echinokockos önskar viltforskningen att jägare är uppmärksamma efter att de fällt älgar, vitsvansar och andra hjortdjur. Sjukdomen kan ses som hårda knölar på djurets lungor eller lever. Om man påträffar sådana här knölar borde man skicka in en provbit eller hela organet till Eviras laboratorium i Uleåborg, uppmanar Kaarlo Nygrén.

Om echinococcus påträffas måste åtgärder vidtas, uppger Marja Isomursu på Livsmedelssäkerhetsverket Evira. För att förhindra att människor smittas är det viktigt att hindra att hundarna smittas. Det kan förebyggas genom att inte mata hundar med råa lungor eller rå lever från hjortdjur och genom att behandla hundarna med ett läkemedel mot bandmaskar.

I områden där echinococcus påträffas borde alla hundar som vistas i naturen sättas på maskkur ett par gånger om året. Människor kan inte få echinokockos genom att vidröra eller äta kött av hjortdjur. Det är endast via maskens ägg sjukdomen sprids. De små äggen kan fastna i en hunds päls så man borde tvätta händerna efter att ha rört en hund som varit ute.

Orsaken till att echinokockos tycks öka och sprida sig har att göra med vargstammens ökning och spridning. Vargen är nämligen dvärgbandmaskens huvudvärd och sprider maskens ägg genom sin avföring. Från avföringen blåser de små äggen vidare till vegetation, därifrån äggen kan hamna i hjortdjurs matsmältningssystem. Vargstammen i södra Finland har under senare år ökat betydligt vilket gör att echinokockos har många potentiella värddjur i södra Finland.

(Av Mikael Wikström)