Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Klent klimatmöte gav urvattnad resolution

Från 2009
Protest mot klimatmöte
Bild: Reuters TV

Klimatmötet i Köpenhamn nådde vid middagstid i dag en officiell överenskommelse. Mötet, som sprängt sitt planerade schema, röstade för att godkänna den politiska deklaration som utarbetades under förhandlingar i natt.

Flera länder vägrade att anta deklarationen och förhandlingarna var dramatiska in i det sista.

Överenskommelsen är inte juridiskt bindande och innehåller inga exakta krav på utsläppsminskningar. Ett bindande klimatavtal låter vänta på sig - troligen till klimatmötet i Mexiko om ett år.
Både miljöorganisationer och många ledare som deltagit i mötet har uttryckt stort missnöje med vad de kallar en urvattnad slutdeklaration.

I slutdeklarationen konstateras det att den globala uppvärmningen ska begränsas till två grader jämfört med den förindustriella tiden. Men det ställs inte några som helst tydliga krav på utsläppsminskningar i form av siffror.

"Inte perfekt"

I slutskedet av förhandlingarna fick kravet på en halvering av de totala utsläppen fram till år 2050 stryka på foten.

Det var priset för att i-länderna och särskilt USA till en del fick igenom sina krav på insyn i u-ländernas klimatåtgärder. Lättare var det att enas om betydande klimatbistånd till u-länderna.

Det är inte perfekt, säger Frankrikes president Nicolas Sarkozy om slutresultatet. Storbritanniens premiärminister Gordon Brown säger att överenskommelsen är ett första steg, och att det andra ska tas möjligast snabbt. Brown kommer att jobba för att få länder att ansluta sig efter hand till ett bindande klimatavtal.
Flera olösta frågor
Också namnet på överenskommelsen har varit föremål för förhandlingar, eftersom det har ett viktigt symbolvärde. Det man kom fram till under natten till lördag heter Copenhagen Outcome, eller Köpenhamnsresultatet.

Flera frågor förblev också olösta. Planerna på att få med utsläppen från flyg- och fartygstrafik i den nya överenskommelsen blev det inget av i det här skedet. Inga nya beslut fattades heller om de för Finland viktiga beräkningsgrunderna för skogar som så kallade kolsänkor.

(Av Stefan Nordgren)