Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlandssvenskarna vill bevara svenskans ställning

Från 2010
Pär Stenbäck
Bild: Yle

Finlandssvenskarna vill att svenskan ska bibehållas som nationalspråk i Finland. Finlandssvenskarna vill också att svenskan fortsättningsvis ska vara obligatorisk i skolan.

Av finlandssvenskarna vill 95 procent att svenskan förblir nationalspråk. Sammanlagt 3 procent tycker att svenskan kunde bli minoritetsspråk medan 2 procent inte vet vad de tycker. Det här framgår ur den opinionsmätning som Åbo Akademi i Vasa har gjort för Svenska Yles räkning.

Minoritetsstatus kunde ge sådana garantier som inte uppfylls i dag, men enligt ordföranden för riksdagens grundlagsutskott Kimmo Sasi (Saml.) skulle det ändå försämra svenskans ställning betydligt.

Inte heller Pär Stenbäck (SFP), som tidigare har ansett att man borde undersöka möjligheterna med minoritetsspråksstatus, tror att det skulle lyckas i dag. Enligt honom har språkklimatet ändrats för mycket och han menar också att det inte finns någon partiledare eller statsminister med tillräckligt stor förståelse för svenskan för att minoritetsstatus ska vara ett alternativ.

Stöd för obligatorisk skolsvenska
Finlandssvenskarna tycker också att svenskan ska vara obligatoriskt läroämne i de finska skolorna.

Av finlandssvenskarna tycker 71 procent att svenskan ska vara obligatorisk i finska skolor. Sammanlagt 15 procent tycker att svenskan ska vara frivillig, medan 14 procent svarade att de inte vet.

I tvåspråkiga finskdominerade miljöer har man en större tendens att acceptera att svenskan är ett frivilligt ämne än i svenskdominerade regioner.

Över hälften av finlandssvenskarna upplever att språkklimatet är sämre än på länge, visar Svenska Yles opinionsmätning.
Många anser att då svenskan inte längre är obligatorisk kan vi glömma landets tvåspråkighet. Andra tycker däremot att den obligatoriska svenskan påverkar inställningen till svenskan negativt. Man efterlyser också bättre undervisningsmetoder i skolorna.

I undersökningen deltog 500 finlandssvenskar. Urvalet i opinionsundersökningen är representativt för hela svenska Finland gällande kön och region.
Felmarginalen är + - 3 procent.

(Av Sara Mannsén)