Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Holmlund vill se över utvisningsproceduren

Inrikesminister Anne Holmlund

Inrikesminister Anne Holmlund (Saml) anser att det är viktigt att se över förutsättningarna för utvisning och att ingripa i brott som begåtts av utlänningar i ett så tidigt skede som möjligt.

- Det är nödvändigt att utreda om det även behövs något system genom vilket man omedelbart kunde ingripa i en utlännings brottsliga beteende, säger Holmlund.
Villkor fastställs i utlänningslagen
Utlänningslagen fastställer villkoren för att utvisa utlänningar som gjort sig skyldiga till brott. Polisinrättningarna är skyldiga att vidta åtgärder när en utländsk person inte längre uppfyller förutsättningarna för vistelse i landet, det vill säga framställa ett förslag om utvisning till Migrationsverket.

Beslutet om förutsättningarna för utvisning uppfylls fattas vid Migrationsverket och i sista hand i Högsta Förvaltningsdomstolen.

År 2008 gjordes 169 utvisningsförslag av vilka Migrationsverket godkände 73. Endast 18 av de personer avlägsnades dock ur landet. Orsaken är förutom pågående överklagandeprocesser delvis även att alla personer inte har nåtts.

Ju längre en person har vistats i Finland, desto mer osannolikt är det att han eller hon utvisas. Lång vistelse i landet och familjeband kan omintetgöra konsekvenserna av avgöranden.

År 2008 verkställde polisen omkring 1 100 beslut om avlägsnande ur landet. I fjol verkställdes över 1 900 beslut.

(Av Ann-Lis Fredriksson)