Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Värdefulla nattvardskalkar i våra kyrkor

Ejbykalken i Åbo Domkyrkas museum

I Finland finns mer än 400 medeltida guld- och silverföremål i kyrkor, museer och herrgårdar. Det här är mycket mer än man tidigare trott, och de flesta är dessutom av mycket hög kvalitet.

Det visar FM Visa Immonen som på lördag (9.1.2010) doktorerar inom ämnet arkeologi vid Åbo universitet.

- Med tanke på folkmängden under medeltiden och hur små våra församlingar var, så kan de finländska föremålen gott jämföras med dem i Sverige och Danmark, säger Immonen, och det gäller både antal och kvalitet.

Det finns föremål både av hög standard och av sämre kvalitet. Tidigare trodde man att de av sämre kvalitet var gjorda av finländska guldsmeder, men enligt Immonen stämmer det inte.
Det finns många mycket vackra och värdefulla guldföremål, som gjorts av guldsmeder i Åbo, t.ex. Ejbykalken från 1400-talet, som nu finns i Åbo Domkyrkomuseum, och altarkorset i Lembois (Lempäälä) kyrka, som på baksidan har en liten lucka med en låda, där reliker har bevarats.
Det var främst kyrkan som under medeltiden beställde guld- eller förgyllda föremål, som nattvardskalkar och -fat, biskopsstavar, monstranser och skrin för reliker. Men många föremål har förstörts eller försvunnit genom reformationen, krig, bränder och plundring.

Flest bevarade föremål finns i kyrkor och museer, för i herrgårdarna har det skett ägarbyten och man försökte mer följa med modet, och bytte därför ut sina kärl mot modernare. I många kyrkor används däremot de förgyllda nattvardskalkerna och nattvardsfaten fortfarande, trots att alla kyrkor inte ens är medvetna om vilka skatter de har.

Det tog Visa Immonen sju år att inventera alla medeltida guld- och silverföremål i Finland.

(Av Linus Hoffman)