Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sjukpension också för 16-åringar som bott utomlands

Från 2010
Sinikka Wiksjö, Jennifer Wiksjö och Peter Wiksjö

Barn som har blivit handikappade utomlands och flyttat till Finland har numera rätt till sjukpension och vårdbidrag för pensionstagare när han eller hon fyller 16 år. Det här efter en lagändring som trädde i kraft vid nyår.

Enligt tidigare lagstiftning måste en person som har blivit handikappad utomlands som barn ha bott minst tre år i Finland efter att ha fyllt 16 år för att beviljas sjukpension och vårdbidrag för pensionstagare. Om personen har blivit handikappad i Finland kan förmånerna beviljas redan till en 16-åring. Syftet med lagen är att göra situationen för unga arbetsoförmögna personer likvärdig oberoende av var personen har bott då arbetsoförmågan började.

En av dem som torde få rätt till pensionen är 17-åriga Jennifer Wiksjö i Kristinestad. Efter ett år utan förmåner ser det nu ljusare ut, säger pappa Peter Wiksjö, som är glad över att dottern nu behandlas likvärdigt som andra i samma hälsosituation.

(Av Roger Källman)