Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stormigt inom Samlingspartiet i Sjundeå

Från 2010
Sjundeås kommunhus
Bild: YLE/Marga Sandström

Det jäser inom Samlingspartiet i Sjundeå. Flera medlemmar, också långvariga sådana, har lämnat partiet i protest mot den linje partiet har i dag. Mycket av kritiken riktas också mot kommunstyrelseordförande Janne Laakkonen som samtidigt är partiets viceordförande i Sjundeå.

Ingen av de tidigare samlingspartister från Sjundeå som YLE Västnyland talade med på måndagen ville ställa upp på en bandad intervju. Anonymt går en del ändå med på att säga någonting.

En tidigare samlingspartist säger att Samlingspartiet i Sjundeå är väldigt personkoncentrerat. I många års tid var det Jarmo Paasikivi som på sätt och vis var Samlingspartiet i Sjundeå, nu är det Janne Laakkonen som har tagit den rollen. När Elisa Calin var partiordförande var stämningen en annan: då var det mera diskussioner inom partiet och samarbetet fungerade. Det är inte bra då Samlingspartiet i Sjundeå profileras kring en person.

En annan tidigare samlingspartist tycker att partiet är en skamfläck för Sjundeå. Partiet måste kunna samarbeta med andra partier; den politiska kris som nu råder i kommunen är inte bra där kommunstyrelsen inte har förtroende. Också här riktas kritik mot Janne Laakkonen.

En tredje tidigare samlingspartist säger sig vara allmänt missnöjd med verksamheten och kan tänka sig att komma med i partiet igen om det blir förändringar.

Martti Kankkunen är inte medlem av Samlingspartiet, men har ställt upp för partiet i valet i Sjundeå. Han har haft och har viktiga förtroendeposter. Efter att han offentligt kritiserade partiets nuläge upplever han att han blev utfryst från partiet. Kankkunen vill inte ställa upp på bandad intervju, men säger att han efterlyser en konsensuspolitik och han kritiserar Janne Laakkonens ledarstil i kommunstyrelsen utan att närmare gå in på detaljer. Kankkunen påpekar ändå att styrelsemötena nu är betydligt längre än förr och att det lämnas in mycket flera avvikande åsikter än tidigare. Han hänvisar också till förtroendekrisen kring kommunstyrelsen.

Den mest kända profilen som har lämnat Samlingspartiet är Elisa Calin som också sitter med i kommunstyrelsen. Hur det blir med Calins fortsatta förtroendeuppdrag för Samlingspartiet då hon inte längre är partimedlem är en öppen fråga. YLE Västnyland nådde inte Calin för en kommentar på måndagen.

Medlemmar kommer och går

Det råder olika uppfattning om hur många medlemmar som de facto har lämnat Samlingspartiet i Sjundeå på sistone. Allmänt talas om över tio medlemmar. Partiets lokala ordförande Anna Paasikivi säger ändå att det handlar om cirka sex personer som har lämnat partiet och att några av dem har riktat kritik mot partiet och Janne Laakkonen. Kvar finns nu 28 medlemmar.

Paasikivi ser ändå lugnt på konflikten och konstaterar att medlemmar kommer och går.

Anna Paasikivi säger också att hon har svårt att tro att det bara är Janne Laakkonen som person som leder till att folk lämnar partiet och menar att det kan finnas andra bakomliggande faktorer.

Det svåra ekonomiska läget har lett till svåra beslut och Janne Laakkonen har ett nytt grepp om politiken. Han och resten av Samlingspartiet vill på allvar att det görs något åt de ekonomiska problemen. Också SFP:s förlorade röster gör att det politiska läget i kommunen bara förvärras, säger Anna Paasikivi.

Janne Laakkonen är lugn
Janne Laakkonen beklagar att det finns konflikter, men tar själv läget med ro.
- Man får ett skinn tjockt som på en elefant när man jobbar inom politiken. Jag har jobbat för kommuninvånarnas bästa och kan se mig själv lugnt i spegeln.

Plåster på såren ger det faktum att partiet får 19 nya medlemmar samtidigt som några lämnar partiet, säger Laakkonen.

Riksdagsvalet rött skynke för flera?

Janne Laakkonen säger att alla tycker inte om de nya tag som Samlingspartiet i Sjundeå har tagit då det gäller att greppa ansvar om ekonomin. Kommunen gör nu, med tanke på omständigheterna, ett gott ekonomiskt resultat tackvare nya hårdare tag. Alla får inte sin vilja igenom och det kan märkas i form av avgång.

Tidigare fanns ett dominerade parti och då uppstod ingen diskussion om hur saker och ting skulle skötas. Nu är det naturligt att det debatteras; det hör till demokratin, säger Laakkonen.

Janne Laakkonen som ställer upp för Samlingspartiet i riksdagsvalet säger att också det spelar in. Det finns personer som ser honom som ett hot och vill på så sätt sätta käppar i hjulet.

(Av Petra Thilman)