Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Förslag: Arbetsplikt för invandrare

Från 2010

Bland socialdemokraterna i Helsingfors väcker frågan om invandrarnas sysselsättning debatt. Det är riksdagsledamoten och Helsingforspolitikern Päivi Lipponen som i sin blogg skriver att invandrare borde åläggas att motta allt arbete som erbjuds dem.

Lipponen motiverar sitt förslag med risken för passivering och stödberoende bland arbetslösa invandrare löper. Enligt Lipponen baserar sig initiativet på väl integrerade invandrares egna önskemål.

Högerpopulism
Bland Helsingfors-sossarna stöter Lipponens uttalande på kritik. Thomas Wallgren som är fullmäktigegruppens viceordförande anser att Lipponen går den populistiska högern till mötes med sitt uttalande.

- Utgångspunkten måste vara den att alla invånare i Finland har samma rättigheter och skyldigheter, säger Wallgren.

Personligen förespråkar Thomas Wallgren mera morot och mindre käpp då det kommer till ivandrarnas integrering på arbetsmarknaden. Enligt Wallgren kunde man tänka sig en statlig garanti som skulle trygga arbete för utsatta grupper under en begränsad period.

(Av Rikhard Husu )