Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Asteroid dödade dinosaurierna

Tyrannosaurus Rex

En jättelik asteroid eller komet blev dinosauriernas undergång för 65 miljoner år sedan. En internationell forskarpanel skriver i tidskriften The Science att bland annat teorierna om omfattande vulkanutbrott inte håller streck.
Frågan har diskuterats vid ett möte i USA, där en forskarpanel bestående av 41 forskare världen över nått konsensus om orsaken till att över hälften av alla djurarter dog ut, bland dem dinosaurierna och stora marina reptiler.

En asteroid eller komet med en diameter på mellan 10 och 15 kilometer slog ner i dagens Mexiko. Kratern den har lämnat efter sig är omkring 180 kilometer i diameter och omges av cirkelformade sprickor med en diameter på omkring 240 kilometer.

Nedslaget var så kraftigt att det enligt forskarna motsvarade omkring 100 triljoner ton TNT. Det gav i sin tur upphov till omfattande bränder, vulkanutbrott och jordbävningar. Flera tsunamir sägs också ha uppstått i samband med skalven.

Jorden ska också ha mörklagts och kylts ner efter att partiklar med hård kraft slungats ut i atmosfären i samband med nedslaget. Det tog slutligen livet av alla arter som inte klarade de helvetiska förhållandena på jordklotet.

(Av Ann-Christine Karhu)