Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"EU behöver politiska tungviktare"

Från 2010
EU-flagga
Bild: Yle

Utrikesministrarna i Europeiska unionen är eniga om att unionens legationer i viktiga stater som till exempel Kina och USA ska ledas av europeiska högprofilpolitiker. I praktiken säger utrikesministrarna alltså att Brysseltjänstemän inte kommer på fråga för topposterna.

- Vi behöver politiska tungviktare. Jag är starkt av den åsikten, säger utrikesminister Alexander Stubb (Saml).

Som exempel nämner Stubb förre irländske premiärministern John Bruton, EU-ambassadör i Washington. Bruton följs på posten av kommissionsordförande Jose Manuel Barrosos förre stabschef Joao Vale de Almeida. Ett val på Barrosos initiativ som många utrikesministrar fortfarande har svårt att smälta. Enligt Sveriges utrikesminister Carl Bildt handlar det om en nedgradering av Washington.

Vid det informella utrikesministermötet i Cordoba fortsatte diskussionerna och dragkampen om vilken EU-institution som ska ha det största inflytandet över unionens nya utrikestjänst, EEAS, European External Action Service.
Ashton axlar ansvaret
Utrikestjänsten ersätter de EU-delegationer som nu finns. Det är den höga representanten Catherine Ashton som har ansvaret för utrikestjänsten, liksom över de 126 EU-ambassaderna runtom i världen, och flera tusen diplomater.

Tjänsten ska bestå av den personal inom kommissionen respektive rådssekreteriatet i Bryssel som arbetar med utrikespolitik, och ute i världen de EU-delegationer som i dag företräder EU-kommissionen men som i framtiden representerar EU i sin helhet. En tredjedel av tjänstemännen ska komma från medlemsstaterna.

En första koll på om det är medlemsstaterna eller kommissionen som väger tyngre kommer inom kort, då ambassadörsposterna i Kina, Sydafrika och Brasilien ska fördelas.
Stubb stöder Ashton
Finlands intressen ligger i östlig riktning, säger Stubb, utan att närmare precisera vilka länder han avser. Tidigare har det sagts att Finland är intresserat av 1-2 betydande ambassadörsposter.

Alexander Stubb uttrycker också starkt stöd för Ashton, som han medger har en svår uppgift i att starta utrikesförvaltningen som ska stå klar i april. Ashton får samtidigt kritik från åtminstone kommissionen, parlamentet och medlemsländerna.

- Ofta är kritiken anonym, vilket innebär att de som drar undan mattan för henne antingen är missnöjda över sin institutions inflytande, eller inte vill ha en stark europeisk utrikespolitik. Men det vill vi utrikesministrar ha, säger Stubb.

(Av Stefan Nordgren)