Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hemliga förhandlingar mellan Raseborg och Muurainen

Från 2010
Stora smedjan i Billnäs bruk
Bild: Yle/Marica Hildén

Raseborg har förhandlat med Billnäsköparen, företagare Olli Muurainen om nya arrangemang i bruket.
Men alla förhandlingar har hållits hemliga. Det handlar om miljoner euro och tusentals kvadratmeter byggrätt.

Enligt uppgifter som Svenska Yle har fått handlar det om konkreta saker.
Staden skulle sälja mark och byggrätt och det historiska Järnmagasinet till Muurainens företag Billnäs Samlade Verk.

Järnmagasinet och fem hektar mark

Muurainen skulle betala staden 110 000 euro för järnmagasinet och cirka fem hektar mark i bruket.
Upp till 30 tusen kvadrat byggrätt
Byggrätten på Muurainens ägor skulle också utökas: nu finns det 4 500 kvadratmeter outnyttjad byggrätt men det behövs 12 - 15 000 kvadratmeter till.
När allt står klart skulle det finnas cirka 30 000 kvadratmeter byggrätt.

Muurainen investerar 25 miljoner
Olli Muurainen lovar enligt det färska förslaget till föravtal att investera 25 miljoner euro i Billnäs på sju år.
Staden sköter planläggningen och kostnaderna delas.
Staden bygger vägar och parker.

Målet för Muurainen och staden är bland annat att främja turism och höja Raseborgs profil som kongressort.

Ja, vi har förhandlat

Tekniska direktören Kaj Lindholm i Raseborg bekräftar endast att staden förhandlar med Muurainen.
- Vi har ju fört en hel del diskussioner med Olli Muurainen om att utveckla Billnäs bruk.

Kaj Lindholm låter förstå att förhandlingarna på slutrakan har förts mellan staden och Muurainen, inte de andra företagarna i bruket.

Inte offentligt
Han är också förtegen om förhandlingarnas innehåll. Han vill inte säga om det handlar om till exempel markaffärer, byggrätt, försäljning av byggnader.

- När man för diskussioner med företagare om ärenden under beredning, berättar man inte om innehållet.

Lindholm tror att vanliga Raseborgare eventuellt kan informeras efter måndagens stadssstyrelsemöte där frågan tas upp som ett icke offentligt ärende.
- Det beror på vad stadsstyrelsen säger i måndag och sedan måste vi tala med företagare Olli Muurainen att kan vi gå ut, när kan vi gå ut och finns det något att berätta.

Många i Billnäs misstänksamma
På ett informationsmöte i Billnäs i tisdags misstänkte många deltagare att staden har hemliga avtal som gäller framtiden för bruket. Klimatet i Billnäs har länge varit inflammerad. Det har höjts röster i bruket som är skeptiska till stadens attityd mot brukets nya ägare Olli Muurainen. De tycker att han särbehandlas. Bland annat kritiseras stadens turismbroschyr som enligt kritikerna låter påskina att Billnäs bruk är lika med Muurainen.

(Av Pia Santonen)