Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

SFV:s kulturpris till Dick Idman

Från 2010

Svenska folkskolans vänners kulturpris går till skådespelaren Dick Idman. Priset är 15 000 euro.

Idman har under sin karriär jobbat som skådespelare, regissör, administratör och professor. Han har varit teaterchef för både Wasa Teater och Åbo svenska teater. Han är grundande medlem i teaterföreningen Viirus där han nu jobbar som skådespelare.

Enligt Svenska Folkskolans vänner har han rört sig i hela den finlandssvenska kultursfären och barnteater är något som alltid legat honom varmt om hjärtat.
Lillas får folkbildningspris
Svenska folkskolans vänner premierade också en rad andra kulturgärningar.

SFV:s folkbildningspris på 7 500 euro går till utbildningsrådet Alice Lillas från Korsholm. Lillas har under sina nästan 35 år som rektor vid Korsholms vuxeninstitut byggt upp och utvecklat den fria bildningen och vuxenutbildningen i Vasaregionen.

Genom sitt engagemang inom Förbundet för arbetar- och medborgarinstituten har hon aktivt lett och deltagit i folkbildningen i Österbotten och Svenskfinland.
Lillholmsstipendiet till Wahlström
Författare Erik Wahlström får årets Lillholmsstipendium. Wahlström är författare och journalist. Han har arbetat på Hufvudstadsbladet, inledningsvis som musikrecensent, musikreporter och kulturchef. Åren 1997-2002 verkade Wahlström som chefredaktör för HBL. Wahlström har utgivit böcker och prosa.

Folkbildningsmedaljen och ett stipendium om 2 000 euro per mottagare går till kulturredaktör Egil Green, Borgå, undervisningsrådet Lasse Hoffman, Esbo, Gun Mannfolk, Lappfjärd, Susanne Procopé-Ilmonen, Mariehamn och redaktör Bitte Westerlund, Helsingfors.

Hagforsmedaljen och ett stipendium om 2 000 euro permottagare går i år till Karl-Johan Fagerudd, Larsmo, FD Maria Lassén-Seger, Åbo, författaren Carita Nyström, Korsnäs, redaktör Patrik Stenvall, Vasa och FL Sonja Vidjeskog, Åbo. Medaljen delas ut för förtjänstfull gärning för den svenska kulturen.

SFV:s stipendier till lärare i svenska vid finska skolor:
Anne Ainoa, Helsingin Yliopiston Viikin normaalikoulu
Maija-Liisa Annala, Paloheinän ala-aste, Helsingfors
Arto Heiskanen, Turun klassinen lukio, Åbo
Riitta Rauma, Niinivaaran lukio, Joensuu
Liisa Wallenius, Haaga-Helia, Borgå

(Av Stefan Nordgren)