Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vattenandelslag väcker funderingar i Hangö

Från 2010
Pipsa Standerholm.
Bild: Yle/Marica Hildén

Den nya kommunala vatten- och avloppsledningen på glesbygden i Hangö ska vara färdig i oktober i år. Drygt hundra hushåll i Furunäs, Sandö och Krogars kan ansluta sig direkt till ledningen. Övriga måste på eget initiativ grunda vattenandelslag och bygga lokala nätverk.

Pipsa Standerholm bor året om på gamla Sandö hemman. Hon vill ansluta avloppsvattnet till den nya ledningen och måste höra till ett andelslag för att det ska lyckas.

Pipsa Standerholm säger att det är viktigt att Hangö stad satsar på en ledning till glesbygden så att Hangöborna har rent vatten också i framtiden.

Magnus Buchert har en sommarstuga vid Krogarsbukten sedan drygt 60 år. Där har han egen brunn med färskvatten och det finns också torrdass, Buchert kan antagligen ansluta sig direkt till den nya ledningen.

Visst missnöje med andelslag
Drygt hundra hushåll i Furunäs, Sandö och Krogars kan ansluta sig direkt till nätet, resten måste bilda vattenandelslag och bygga lokala nätverk.

Pipsa Standerholm och Magnus Buchert är inte helt nöjda med tanken på andelslag. Buchert anser att Hangö stad skuffar ansvaret ifrån sig genom att hänvisa till andelslag och genom att dessa måste grundas på invånarnas egna initiativ.

-Hangö stad borde ta sitt ansvar och bygga all teknik, sedan spelar det inte så stor roll vem som finansierar det - staden eller konsumenterna. På det här sättet skulle systemet bli enhetligare och därmed billigare i längden, säger Buchert.
Pipsa Standerholm säger att andelslag är litet orättvisa, även om hon stöder idén.
-Om inte tillräckligt många är med i andelslaget så blir det dyrare för oss, och det är annars också dyrt att bo på glesbygden.

Staden tar över andelslagen i framtiden?
Magnus Buchert tror att tekniken inom andelslagen efter fem till tio år måste genomgå service och då skulle det vara bättre om det fanns ett och samma system på alla ställe.
Buchert tror också att andelslagen senare vill bli av med sina investeringar och ge över dem till staden om staden inte tar något betalt för det, utan står för service och börjar debitera för vattnet.
-Därför kunde det hela från första början skötas av Hangö stad.

Resurserna räcker inte till
På Hangö stads webbplats står det att stadens resurser inte räcker till för att bygga alla avloppsavsnitt och att det därför är en bra lösning att grunda vattenandelslag.

Före slutet av 2014 ska behandlingen av avloppsvatten från fastigheter som inte är anslutna till avloppsnätet vara på den nivå som krävs i glesbygdens avloppsvattenförordning.

Minttu Peuraniemi är sakkunnig inom avloppsvattenbehandling i glesbygden, hon jobbar för Västra Nylands vatten och miljö r.f.. Peuraniemi uppmanar invånarna att börja grunda andelslag nu eftersom det räcker ett par år att verkställa.

Kan ha bara ett andelslag
Peuraniemi säger att det är möjligt att ha ett vattenandelslag för hela glesbygden.
-Men det finns så pass olika naturförhållanden att det kan kosta olika för användarna. Det kan kännas orättvist om vissa måste betala för andras kostnader som blir högre på grund av markförhållandena. Det kan vara billigare att vara med i ett andelslag på ett mindre område där marken är lättare att gräva i.

I princip kan man ha ett eget reningsverk, säger Minttu Peuraniemi.
-Ett andelslag har alltid ett verksamhetsområde som fastställs av fullmäktige. Om man är utanför det området, så kan man under vissa villkor ha ett eget reningsverk.

Information för invånarna
Lördagen den 17 april får invånarna information om hur man grundar vattenandelslag.
Hangö stads tekniska och miljöverk berättar om det här tillsammans med Västra Nylands vatten och miljö.

Först ges information i Tvärminne zoologiska station klockan 10, och klockan 14 i Täktom skola.

(Av Marica Hildén)