Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

UPM:s fabrik i Uruguay fick klartecken av domstol

UPM:s cellulosafabrik i Uruguay

Den internationella domstolen i Haag slog i dag fast att
Uruguay låtit Metsä Botnia bygga en cellulosafabrik utan att förhandla med Argentina, men att fabriken inte påverkat miljön nämnvärt. Enligt domstolen kan fabriken fortsätta med sin verksamhet.

Domstolsbehandlingen har pågått i fyra år.

Domstolen beslöt att avslå Argentinas krav på att fabriken upphör med sin verksamhet. Argentinas krav på skadeersättningar godkändes inte heller.
Domstolen betonade i stället vikten av att länderna följer de avtal som kräver att de båda länderna förhandlar med varandra och konsultera varandra.

Cellulosafabriken har väckt starka känslor i både Argentina och grannlandet Uruguay. En högljudd folkrörelse har länge uttryckt sitt missnöje. Fabrikstvisten har lett till att
argentinska demonstranter blockerat en strategisk bro över gränsfloden i tre år.

Argentina upprörs av att Uruguay brutit ett gammalt avtal från år 1975. Enligt avtalet ska länderna låta flodbanken vid gränsfloden Rio Negro stå orörd om inga nya överenskommelser ingås. Dessutom hävdar folket i Argentina att cellulosafabriken smutsar ner.

Fabriken har dock följt alla teknikkrav och miljöbestämmelser.
Mätningar på utsläppen görs kontinuerligt - och några nämnvärda förändringar syns inte jämfört med tiden före fabriken.
Utsläppen i vattnet och luften är små.
I dag ägs fabriken av UPM.

Se ett längre reportage om den finländska skogsindustrins framfart i Latinamerika i Obs / FST5 kl.20.

(Av Maria von Kraemer)