Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Debatten om utländsk arbetskraft går het

Från 2010
Utländsk arbetare
Bild: YLE/ Maria Helsing

Atmosfären och stämningen är så uppskruvade att vad som än sägs så blir det ett jävla rabalder, sa en av styrelsemedlemmarna i FSD, Finlands svenska socialdemokrater beträffande Eero Heinäluomas uttalande om arbetsrelaterad invandring.

Heinäluoma sade i en intervju i Huvudstadsbladet i lördags ungefär samma sak som han sa till Aktuellt i början av mars, då han påpekade att asylsökande och kvotflyktingar ska tas emot som tidigare, medan den arbetsrelaterade invandringen fick rött ljus.

Heinäluomas uttalande är kanske inte direkt överraskande med tanke på hans fackföreningsbakgrund, det var just facket som krävde en övergångsperiod för den rörliga arbetskraften i samband med att Finland blev medlem i EU. Då handlade det om samma argumentation, man ville skydda de finländska arbetstagarna och deras arbetsvillkor.
Norrback besviken på debatten
Ole Norrback, som för två år sedan gjorde en stor utredning av hur migrationsförvaltningen ska skötas i framtiden, är besviken över hur debatten just nu förs.

Norrback påpekar att man måste skilja på den situation vi har i dag, med stor arbetslöshet, och det som vi kan vänta oss inom några år; stor brist på arbetskraft. Dessutom finner han debatten obehaglig eftersom den i så hög grad bygger på att politiker fiskar bland rasistiskt sinnade och inte för en tillräckligt saklig och tolerant diskussion.

Rasistiska inlägg förekommer
Då man läser inlägg på sossetidningen Demaris webbsida blir det dominerande intrycket att de som deltar är bekymrade över att utländsk arbetskraft ska behandlas på ett annat sätt än finländsk arbetskraft, alltså att utlänningarna skulle ha sämre arbetsvillkor och den vägen skulle arbetsvillkoren överhuvudtaget försämras i Finland.

Men visst fanns det också grovt rasistiska inlägg, det har ordföranden för FSD:S styrelse Steven Frostdahl också märkt. Frostdahl oroar sig för att det ska skapas motsättningar som inte leder till något gott. Därför vill han att SDP ska vara mycket tydligt i sin politik beträffande arbetsrelaterad invandring. Vi måste tillåta att människor kommer hit och jobbar, om de lyckas få jobb, säger Steven Frostdahl.

Bland Finlandssvenska socialdemokraternas, FSD:s. styrelsemedlemmar märks också en tydlig oro beträffande utländsk arbetskraft och försämrade arbetsvillkor men samtidigt blev det mycket tydligt att styrelsemedlemmarna inte helt håller med riksdagsgruppens ordförande Eero Heinäluoma.

Styrelsemedlemmen Anita Spring tycker att vi inte ska locka utländsk arbetskraft om vi inte har jobb att erbjuda, om det finns jobb välkomnar hon utlänningar. Chriset Brogren vill vänta på socialdemokraternas egen utredning om invandring innan han går på djupet i debatten men i princip säger han att alla människor är välkomna, om det finns jobb.

Liten mängd utländsk arbetskraft
Ulrika Rönnback håller inte alls med Heinäluoma, de som kommer hit för att jobba är så få att det inte påverkar vår arbetsmarknad i någon högre grad säger hon och tillägger att hon inte just nu riktigt känner igen sitt parti.

Folke Sundman tycker att Eero Heinäluomas uttalande var misslyckat men att Huvudstadsbladet har vinklat det hela och förstorat det som han sa. Det Sundman inte tycker om i Heinäluomas uttalande är att han ställer utländsk och inhemsk arbetskraft mot varandra.

För styrelsemedlemmen i FSD Holger Wikström är det mycket viktigt att också utländska arbetstagare behandlas rättvist, han kan inte godkänna arbetsplatsdumpning och ohemula arbetsvillkor. Han vill gärna se nya människor flytta till Finland men godkänner under inga omständigheter att någon utnyttjar andra människor.
Solidaritet mellan arbetstagarna
Camilla Grundström vill lyfta fram frågan om solidaritet och säger att hon som socialdemokrat känner solidaritet med såväl utländska som finländska arbetstagare och därför vill hon att arbetsrelaterad invandring ska ske behärskat och med lika villkor för alla. Grundström säger också att hon ogärna uttalar sig om något som hon bara har läst, hon vill gärna höra direkt av Eero Heinäluoma vad han tycker, utan mediernas rubriksättning.

Mika Helander påpekar att Heinäluoma talar om det konkreta förslaget om att avskaffa den behovsrelaterade prövningen av utländsk arbetskraft och tillägger att ett av de konkreta problemen är att det inte finns tillräckliga resurser hos arbetarskyddsdistrikten för att kunna övervaka arbetsvillkoren.
Import av billig arbetskraft är en ohållbar väg, tycker Helander.

Carita Henriksson finner inget rasistiskt i Heinäluomas uttalande, hon håller med honom om att utländsk arbetskraft inte får leda till att arbetsvillkor försämras eller att fattigdomen blir större bland finländare eller utlänningar.

Ole Norrback ser däremot hela den diskussion som nu förs som en del av en allt mer utbredd rädsla för främlingar. Den här tendensen märks i hela västvärlden och nu behövs det tydliga ställningstaganden mot intolerans både av kulturfolk, politiker och vanliga människor, tycker Ole Norrback.

(Av Stefan Nordgren)