Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU vill skärpa direktiv om flygpassagerarrättigheter

Från 2010
Vulkanen Eyjafjallajökull spyr ut aska
Bild: Reuters

EU:s trafikministrar som i Bryssel har dryftat problemen med vulkanaska uppmanar EU-kommissionen att överväga om det finns skäl att skärpa EU-direktiven om flygpassagerares rättigheter.

Enligt Trafikministeriet stöder Finland en reform av nuvarande bestämmelser eftersom det finns skäl att ompröva lagstiftningens omfattning i samband med exceptionella situationer som askmoln.

Mer aska från Island tvingade i dag Irland att stänga sitt luftrum för trafik under sex timmar. Två Aer Lingusflyg mellan Helsingfors och Dublin ställdes in.

Förbudet gällde start och landning medan överflygningar var tillåtna. Också en del av luftrummet över Skottland var stängt.

Den isländska vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott pågår fortfarande, men askan väntas inte få några vidare konsekvenser för flygtrafiken i övriga Europa.

(Av Sara Mannsén)