Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tiitinen-listan förblir hemlig

Tiitinen-listan hålls hemlig också i fortsättningen. Högsta förvaltningsdomstolen har upphävt Helsingfors förvaltningsdomstols beslut om att Skyddspolisen ska lämna ut det den så kallade Tiitinen-listan.

Enligt HFD finns det en risk statens säkerhet kan äventyras om listan publiceras.

- Ett offentliggörande av de konfidentiella uppgifterna i dokumentet kunde göra Skyddspolisens samarbetspartner mindre villiga att i fortsättningen lämna underrättelseuppgifter till Skyddspolisen, konstaterar domstolen.

Enligt domstolen är det inte heller uteslutet att dokumentet fortfarande kan ha betydelse för Skyddspolisens verksamhet.

Tiitinen-listan är ett dokument som Skyddspolisen fick från Tyskland år 1990. Efter en kort inledning uppräknas namnet på personer som varit i samröre med Stasi. HFD har behandlat en gång tidigare år 2003. Även då kom domstolen till den slutsatsen att Skyddspolisen hade rätt att vägra lämna ut dokumentet.

Många misstankar lever vidare
Enligt professorn i historia Henrik Meinander är det såtillvida synd att listan inte publicerades, då det hade skingrat många misstankar om att man försöker skydda personer som alltjämt är aktiva.

Tiitinen-listan är över personer som Stasi ansåg kunde vara bra att hålla kontakt med, men som man inte hade etablerat ett systematiskt samarbete med. Däremot existerar den så kallade Rosenholtz-listan över personer Stasi hade systematiskt samarbete med. Den listan behandlas också av HFD, men enligt Meinander är det nu uppenbart att den inte heller kommer att offentliggöras.

"Situationen är ohållbar"

Journalisten Susanna Reinboth är besviken över att Tiitinenlistan förblir hemlig. Hon tolkar HFD: s beslut som en ovilja att reda ut landets närhistoria.

- Finland fortsätter att vara ett vakuum, vi vågar inte reda ut vårt förflutna. Beslutet visar också hur skyddspolisen fritt får bestämma om sina handlingars offentlighet, säger Susanna Reinboth.

Hon ser inga skäl till att hemlighålla listan och konstaterar att det är omöjligt att få rätt mot Skyddspolisen i offentlighetsfrågor.

- Vad jag vet har de vunnit alla fall som kommit till Högsta förvaltningsdomstolen. Skyddspolisen behåller sin restriktiva linje, trots att de hävdar motsatsen.

Tvisten om listan slutar för tillfället här, men Susanna Reinboth är övertygad om att den i något skede kommer att bli offentlig. Hon kommer att fortsätta att driva frågan så fort det blir möjligt.

- Situationen är ohållbar. Ju längre tiden går, desto färre motiveringar finns för att hemlighålla listan, säger hon.
Väntat beslut
Alpo Rusis advokat Olli Santanen konstaterar att rättens beslut var väntat. Enligt Santanen är beslutet endast politiskt.

- Likställdheten inför lagen förbigås, då vissa utreds och andra inte. Min oskyldiga huvudman blev utsatt för en drevjakt, men nu oroar man sig för namnet på någon riktig missdådare skulle komma i offentligheten. Att hänvisa till främmande makt har ingen grund, då Tyskland meddelat att inga hinder finns att publicera listan, säger han.

(Av Sara Mannsén)