Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Finlands bästa skola nedläggningsaktuell i Raseborg

Från 2010
Elever på skolgården i klinkbacka
Bild: YLE/ Gustaf Westerholm

Lärarfacket i Finland OAJ har utnämnt Klinkbackan koulu i Pojo i Raseborg till årets skola. Skolans elever är mycket stolta över utnämningen.

Förslaget kom från skolans föräldraförening. Föräldraföreningen har varit mycket aktiv och hjälpt till vid behov. En av föräldrarna på plats i dag sade att skolans sak är vår sak eftersom våra barn går här.
Perttu Salmi från lärarfackets styrelse poängterade att det först är tredje gången som en helt vanlig grudskola blir vald till årets skola. Man måste sticka ut bland mängden genom att vara sig själv och det har Klinkbacka skola lyckats med, säger Salmi.

Lugn och trygg
Skolan ligger i en kulturhistorisk landsbygdsmiljö mellan Billnäs och Åminnefors brukssamhällen.
Lärarfackets motivering till utnämningen lydde att Klinkbacka skola är en säker skola som erbjuder såväl arbetsro som gemenskap för eleverna. Dessutom drar skolan nytta av naturen som finns runt hörnet.

På slaktlista?
Klinkbacka skolas öde har varit aktuellt i Raseborg när staden ser över sitt skolnät. Det finns tre finska lågstadieskolor i Pojo och det anser många att är för mycket. Klinkbacka skola ligger rätt nära skolcentrumet i Karis.

Några beslut om nedläggning av Klinkbacka skolan har ändå inte ännu fattats.

Varma gratulationer
Från Raseborgs stads sida gratulerar man till utnämningen av Klinkbacka skola. Bildningschef Bob Karlsson säger att utnämnandet av Klinkbacka ändå inte har någon inverkan på stadens behov av att se över olika sparmöjligheter.

Karlsson tror inte att Klinkbacka skola är nedläggningshotad inom den närmaste tiden. Det finns nämligen inte resurser att investera i nybyggnation som en nedläggning skulle förutsätta. På sikt är det ändå inte säkert att Klinkbacka skola kan fortsätta inom samma ram som idag.

Årets skola utses av en tremannajury som består at styrelsemedlemmar i lärarfacket OAJ.

(Av Pia Santonen)