Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fler somalier kan få uppehållstillstånd

Från 2010
Flyktingar i Darfur
Bild: UN Photo/Evan Schneider

Fler somalier kan få uppehållstillstånd. Flyktingar från krigshärjade länder får inte automatisk asyl och därför uppmanar FN:s flyktingorgan UNHCR länder att ge de somalier som inte uppfyller asylkraven skydd.

De som i sitt hemland förföljs på grund av sexuell läggning eller åsikter skyddas enligt FN:s flyktingkonvention som däremot inte automatiskt omfattar dem som utsätts för våld under krig.

Civila som flyr ett krig kan däremot få skydd på ett annat sätt. Finland skickar till exempel inte hem människor till länder där det är krig. Därför borde det inte vara svårt att följa UNHCR:s krav på att somaliska flyktingar lättare ska få skydd här.

Finlands rättspraxis har slagit fast att Finland ska följa UNHCR:s riktlinjer, säger Thomas Bergman, specialmedarbetare för migrationsminister Astrid Thors (SFP).

Just nu bär Somalias grannländer det tyngsta lasset när det gäller flyktingar. I läger i Kenya, Etiopien och Jemen finns ett hårt tryck på flykt vidare till Europa.

Grannländerna upplevs som otrygga

- Flyktingar upplever inte grannlandet som tryggt. De har en oöverskådlig tid i flyktingläger att vänta. Dabad i Kenya är världens största flyktingläger med över 100 000 somalier. Den enda hållbara lösningen är att det blir fred i Somalia, säger Bergman.

Ibland frågas det varför unga somaliska män flyr då samma kategori krigar i hemlandet men tänkandet grundar sig på en myt.

- Det är inte bara de som deltar i kriget som råkar ut för våld utan det är uttryckligen civila som utsätts för våld. Det finns hundratals civila dödsoffer i Somalia.
(Av Rabbe Nilsson)