Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Romer behandlas som skräp"

Från 2010
En tiggare på gatan i Helsingfors
Bild: Yle

Allt fler asylsökande avvisas från Finland till andra EU-länder. Det är en av frågorna som tas upp i Amnestys årliga rapport om mänskliga rättigheter. Till den här gruppen räknas också de rumänska romer som har debatterats intensivt den senaste tiden.

- Romer behandlas som skräp. Dels bor de på avstjälpningsplatser och dels är tiggeri den enda bransch där de kan sysselsätta sig, säger Frank Johansson, verksamhetsledare vid Amnesty i Finland.

"Något som vi försöker förneka"

Enligt Johansson vill omgivningen bara få bort dem från sin åsyn. Fattigdomen i Europa är något vi försöker förneka, men genom förnekelse och kriminalisering sker ingen förändring.

Romernas situation är en av de viktigaste frågorna förbundet jobbar med just nu. Johansson påpekar att alla rumänska romer har laglig rätt att vara här. Det är även lagligt att tigga.

- Vi vet att de försöker få ett uppehälle här genom att tigga och att det är betydligt bättre än vad de får i Rumänien. Det vi ser är en bild av Europas fattigdom, säger Johansson.

Polisen har inga bevis på människohandel

Amnesty Finland påtalar i sitt opinionsarbete kränkningar mot rumänska romer och hoppas på att genom sitt kampanjarbete förändra Europas socialpolitik. Förhoppningen är framför allt att osanningar försvinner från den finska mediedebatten.
- Polisen har de facto inga bevis på att det skulle finnas någon form av människohandel eller människosmuggling i processen när romerna kommer till Finland. Om myndigheter faktiskt skulle ha bevis på att det handlar om människohandel borde ju offren omedelbart sättas in i det skyddssystem som finns för att skydda dessa offer, säger Frank Johansson.

(Av Ann-Christine Karhu)